Аутори у Свекама ЗИА

Аутори
Свеске Задужбине Иве Андрића
Бројеви 1 - 16
1982 - 2000

А

Агапкина, Т. П:
     9-10 : 339-342

Алауповић, Тугомир
     2 : 295-313

Александер, Ронел (Alexander, Ronelle)
     4 : 91-109
     12 : 231-252

Андрић, Иво
     1 : 6-244; 7-245; 251-258; 277-291
     2 : 5-80; 81-154; 155-199
     3 : 99-103; 117-169
     5 : 191-204; 215-224; 244-266
     6 : 85-87
     8 : 9-12
     9/10 : 218-318
     11 : 243-250; 251-253
     12 : 7-51; 133-140
     13 : 7-15; 21-24
     14 : 7-18
     15 : 7-9
     - преписка
     2 : 295-313
     3 : 7-44; 45-96
     4 : 277-278
     5 : 23-132
     6 : 9-73; 348-351
     7 : 9-52
     8 : 17-128; 171-183
     9/10 : 59-193
     11 : 17-41
     12 : 55-111
     14 : 49-95; 99-109
     15 : 15-33