Свеске Задужбине Иве Андрића

   a Sveske Од 1982. године Задужбина издаје часопис Свеске Задужбине Иве Андрића које излазе једном годишње. У тој публикацији објављују се непознати и непубликовани Андрићеви рукописи, преписка, научне и критичке студије о Андрићевом делу и његовом животу, његовом духовном простору као и о времену и свету у којем је живео. Сарадници у Свескама угледни су и цењени слависти и научници из земље и света.