Библиографија

723

Задужбина је финансијски омогућила израду Библиографије Иве Андрића коју је реализовала у сарадњи са Библиотеком Матице српске. Библиографију која обухвата период од Андрићеве прве објављене песме 1911. па све до 2011. године, израдили су библиографи Библиотеке Матице српске, Љиљана Клевернић, Ката Мирић, Меланија Блашковић, Весна Укропина, Даниела Кермеци, Слађана Субашић и Марија Ваш.

Библиографија је доступна и у електронском облику на адреси електронског каталога Библиотеке Матице српске http://www.bms.ns.ac.rs/bms107.htm#11 и у PDF формату на веб страници Задужбине Иве Андрића на адреси http://www.ivoandric.org.rs.

Андрићева библиографија, са око 16.000 библиографских јединица доступна је у штампаном облику (издавачи Задужбина Иве Андрића, Библиотека Матице српске и САНУ, 2011).

Овде можете преузети ПДФ Библиографије.


 

knjiga2

Библиографија Иве Андрића. Књига 2, 2011–2021 урађена је у сарадњи са Задужбином Иве Андрића од фебруара 2020. до јула 2021, у Библиотеци Матице српске, у Новом Саду. Садржи 4.671 библиографску јединицу, што са Библиографијом Иве Андрића, Књига 1, 1911–2011  чини укупно 20.303 библиографске јединице. Израдили су је библиографи Библиотеке Љиљана Клевернић, Слађана Субашић (координатори), Весна Укропина, Даниела Кермеци, Марија Ваш, Каталин Рафа и Меланија Блашковић.

Уређивачки одбор

Академик Миро Вуксановић,
председник Управног одбора Задужбине Иве Андрића

Др Маја Радонић,
управница Задужбине Иве Андрића

Академик Злата Бојовић,
секретар Одељења језика и књижевности САНУ

Селимир Радуловић,
управник Библиотеке Матице српске

Током израде Библиографије, поред аутора, били су ангажовани стручњаци БМС Новка Шокица Шуваковић, Оливера Михајловић и Јелица Грбић, затим Душан Јованчевић, Зоран Ђурђевић, Срђан Димић, Александар Ејић, Лазар Попара, Марко Кулић, Илија Бјелајац, Ненад Љубичић, Бранислав Милић, Јелица Стојшић, Вукашин Врцељ, Никола Давинић и Петар Миловић.

Аутори захваљују уреднику Библиографије академику Миру Вуксановићу који је руководио укупним послом, Управном одбору Задужбине Иве Андрића који им је поново поверио тако значајан пројекат, управнику Библиотеке Матице српске Селимиру Радуловићу, проф. др Зорици Несторовић, др Жанети Ђукић Перишић и саветници у Задужбини Иве Андрића Биљани Ђорђевић Мироња.

Библиографија је доступна и у електронском облику на адреси електронског каталога Библиотеке Матице српске (bms.rs) или Виртуелне библиотеке Србије (sr.cobiss.net) и у PDF формату на веб страници Задужбине Иве Андрића (ivoandric.org.rs).

Израду и објављивање Библиографије Иве Андрића. Књига 2, 2011–2021 финансирала је Задужбина Иве Андрића. Издавање ове публикације подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

Picture2

© Задужбина Иве Андрића, Милутина Бојића 4, Београд.

Библиографија Иве Андрића. Књига 2, 2011–2021 урађена је у сарадњи са
Задужбином Иве Андрића од фебруара 2020. до јула 2021, у Библиотеци
Матице српске, у Новом Саду. Садржи 4.671 библиографску јединицу, што са
Библиографијом Иве Андрића, Књига 1, 1911–2011  чини укупно 20.303
библиографске јединице. Израдили су је библиографи Библиотеке Љиљана
Клевернић, Слађана Субашић (координатори), Весна Укропина, Даниела
Кермеци, Марија Ваш, Каталин Рафа и Меланија Блашковић.