Bibliografija

723

Zadužbina je finansijski omogućila izradu Bibliografije Ive Andrića koju je realizovala u saradnji sa Bibliotekom Matice srpske. Bibliografiju koja obuhvata period od Andrićeve prve objavljene pesme 1911. pa sve do 2011. godine, izradili su bibliografi Biblioteke Matice srpske, Ljiljana Klevernić, Kata Mirić, Melanija Blašković, Vesna Ukropina, Daniela Kermeci, Slađana Subašić i Marija Vaš.

Bibliografija je dostupna i u elektronskom obliku na adresi elektronskog kataloga Biblioteke Matice srpske http://www.bms.ns.ac.rs/bms107.htm#11 i u PDF formatu na veb stranici Zadužbine Ive Andrića na adresi http://www.ivoandric.org.rs.

Andrićeva bibliografija, sa oko 16.000 bibliografskih jedinica dostupna je u štampanom obliku (izdavači Zadužbina Ive Andrića, Biblioteka Matice srpske i SANU, 2011).

Ovde možete preuzeti PDF Bibliografije.


knjiga2bib

Bibliografija Ive Andrića. Кnjiga 2, 2011–2021 urađena je u saradnji sa Zadužbinom Ive Andrića od februara 2020. do jula 2021, u Biblioteci Matice srpske, u Novom Sadu. Sadrži 4.671 bibliografsku jedinicu, što sa Bibliografijom Ive Andrića, Кnjiga 1, 1911–2011  čini ukupno 20.303 bibliografske jedinice. Izradili su je bibliografi Biblioteke Ljiljana Кlevernić, Slađana Subašić (koordinatori), Vesna Ukropina, Daniela Кermeci, Marija Vaš, Кatalin Rafa i Melanija Blašković.

Uređivački odbor

Akademik Miro Vuksanović,
predsednik Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića

Dr Maja Radonić,
upravnica Zadužbine Ive Andrića

Akademik Zlata Bojović,
sekretar Odeljenja jezika i književnosti SANU

Selimir Radulović,
upravnik Biblioteke Matice srpske

Tokom izrade Bibliografije, pored autora, bili su angažovani stručnjaci BMS Novka Šokica Šuvaković, Olivera Mihajlović i Jelica Grbić, zatim Dušan Jovančević, Zoran Đurđević, Srđan Dimić, Aleksandar Ejić, Lazar Popara, Marko Кulić, Ilija Bjelajac, Nenad Ljubičić, Branislav Milić, Jelica Stojšić, Vukašin Vrcelj, Nikola Davinić i Petar Milović.

Autori zahvaljuju uredniku Bibliografije akademiku Miru Vuksanoviću koji je rukovodio ukupnim poslom, Upravnom odboru Zadužbine Ive Andrića koji im je ponovo poverio tako značajan projekat, upravniku Biblioteke Matice srpske Selimiru Raduloviću, prof. dr Zorici Nestorović, dr Žaneti Đukić Perišić i savetnici u Zadužbini Ive Andrića Biljani Đorđević Mironja.

Bibliografija je dostupna i u elektronskom obliku na adresi elektronskog kataloga Biblioteke Matice srpske (bms.rs) ili Virtuelne biblioteke Srbije (sr.cobiss.net) i u PDF formatu na veb stranici Zadužbine Ive Andrića (ivoandric.org.rs).

Izradu i objavljivanje Bibliografije Ive Andrića. Кnjiga 2, 2011–2021 finansirala je Zadužbina Ive Andrića. Izdavanje ove publikacije podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Picture2

© Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.