Нови број годишњака Свеске Задужбине Иве Андрића, 34/2017

Задужбина Иве Андрића обавештава да је из штампе изишао нови број годишњака Свеске Задужбине Иве Андрића, 34/2017.

СВЕСКЕ ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА
Година XXXVI, свеска 34/ 2017
                
Војислав Ђурић
Иво Андрић

Рукописи
Иво Андрић
Мали нотес-блок 1929-1930
(Приредила Биљана Ђорђевић Мироња)

Иво Андрић
[Картотека]
(Приредила Марија Благојевић)

Сећања
 
Бранко Ћопић о Иви Андрићу
(Приредила Олга Марјановић)

Жарко Чигоја
Сећање на Иву Андрића

Тумачења

Лука Ваљо
Портрет отуђења: ка једном читању Госпођице Иве Андрића

Санела Мушија
Иво Андрић и стара италијанска лирика

Франческа Либман
Културеми у њемачким и енглеским пријеводима романа Иве Андрића
На Дрини ћуприја и Травничка хроника

Јелена Новаковић
Из Андрићеве лектире: Октав Мирбо и још неки писци

Борис Булатовић
Критичко преиспитивање упоредних вредносних оцена о националним идеолошким видовима рецепције Андрићевог дела

Драгомир Костић
Кад се паша инати, или девојка и звер:,,За логоровања” Иве Андрића


Читајући Андрића
Радован Гајић
Смелост и потчињавање или о снопу светлости


У Андрићевом кругу
Станиша Тутњевић
Преображаји косовског мита у дјелу Петра Кочића

Михаел Мартенс
Андрићев круг: добитник Нобелове награде и падобран

Летопис
Андрићева награда
Миро Вуксановић
Приповетка у Андрићевом тестаменту

Александар Јовановић
О причи и ономе што јој претходи

Вуле Журић
О имену и знаку


Преглед важнијих догађаја од августа 2016. до августа 2017. године