Прво коло Критичког издања дела Иве Андрића

Задужбина Иве Андрића обавештава да је објављено Прво коло Критичког издања дела Иве Андрића.

Уређивачки одбор Критичког издања дела Иве Андрића:

академик Миро Вуксановић, председник
проф. др Радивоје Микић, потпредседник
проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредник издања
др Жанета Ђукић Перишић, управник Задужбине и члан
Биљана Ђорђевић Мироња, секретар.

Прво коло састоји се од пет збирки приповедака које је писац сам приредио и објавио за живота:

Књига 1 - Иво Андрић, Приповетке, Српска књижевна задруга, Београд, 1924 – приредио доц. др Милан Алексић;
Књига 2 - Иво Андрић, Приповетке, Српска књижевна задруга, Београд, 1931 – приредила проф. др Зорица Несторовић;
Књига 3 - Иво Андрић, Приповетке II, Српска књижевна задруга, Београд, 1936 – приредила др Драгана Грбић;
Књига 4 - Иво Андрић, Нове приповетке, Култура, Београд, 1948 – приредила мср Марија Благојевић;
Књига 5 - Иво Андрић, Лица, Младост, Загреб, 1960 – приредила проф. др Слађана Јаћимовић.

Издавање ових публикација подржало је Министарство културе и информисања Републике Србије  
1
Опрема књиге: Наталија Петровић
Штампарија: САЈНОС, Момчила Тепавице 2, Нови Сад.