ОДЛУКА О АНДРИЋЕВОЈ НАГРАДИ ЗА 2017.

Бр.1619 /14. 09. 2018.

Жири Андрићеве награде, који је радио у саставу: Александар Јовановић, председник,
Петар В. Арбутина и Милета Аћимовић Ивков, чланови, размотривши збирке приповедака
и приче објављене у периодици 2017. године, на завршном састанку одржаном 14.
септембра 2018. године у Задужбини Иве Андрића, једногласно је донео

О Д Л У К У

да се Андрићева награда за 2017. годину додели Владимиру Кецмановићу за причу „Ратне
игре“ из књиге Као у соби са огледалима (Лагуна, Београд).

У ужем избору биле су следеће књиге: Бранко Анђић, Велико спремање (Агора,
Зрењанин), Веселин Марковић, Прошлост никад не прође, (Архипелаг, Београд) и Дарко
Душевљаковић, Накнадне истине (Архипелаг, Београд).

Приповетка „Ратне игре“, као и већина прича у Кецмановићевој књизи, доноси
нарочит, искошен, поглед на најновије сукобе и несагласности у односима разумевања
националних идентитета на балканском простору. Гротескно-иронијски сагледавајући
непосредну стварност, аутор је успео да изгради књижевно-уметнички уверљиву и успелу
слику нашег противречног и драматичног доба, у којем се губи разлика између игре и
трагике.

У Београду, 14. септембра 2018.

Чланови Жирија:
Александар Јовановић, председник
Петар В. Арбутина
Милета Аћимовић Ивков