НОВИ БРОЈ ГОДИШЊАКА СВЕСКЕ ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА, 36/2019

Задужбина Иве Андрића обавештава да је из штампе изишао нови број годишњака Свеске Задужбине Иве Андрића, 36/2019 (Година XXXVIII, свеска 36/2019).

Рукописи

Иво Андрић
Записи – Београд (1937–1938), Женева (1937), Берлин – Београд (1939)
(Приредила Биљана Ђорђевић Мироња)

Иво Андрић
Картотека III
(Приредила Mарија Благојевић)

Преписка

Иво Андрић – Пер Јакобсен
(Приредила Биљана Ђорђевић Мироња)

Иво Андрић и Ерих Кош
(Приредио Радован Поповић)

Округли сто о Првом колу Критичког издања дела Иве Андрића

Миро Вуксановић
За критичка издања српских писаца

Жанета Ђукић Перишић
Задужбина Иве Андрића и Критичко издање дела Иве Андрића

Душан Иванић
Уз Критичко издање Андрићевих дјела

Станиша Тутњевић
Парцијалан приступ

Светлана Шеатовић
Осврт на Начела критичког издања и примену у Првом колу Критичког издања дела Иве Андрића

Слађана Јаћимовић
Мала збирка малих приповедака – генеза и композиција збирке Лица Иве Андрића

Часлав Николић
Перспективе читања критичког издања збирке приповедака Лица Иве Андрића „Летовање на југу“

Биљана Ђорђевић Мироња
Иво Андрић и српски и југословенски издавачи: издања приповедака и осврт на улогу Вере Стојић

Јелена Новаковић
Андрићеве приповетке у европском контексту

Душица Тодоровић
Критичко издање у италијанском филолошком контексту (увиди, примери, предлози)
Зорица Несторовић
Текстолошка платформа Критичког издања дела Иве Андрића: студија почетка

Тумачења

Софија П. Симовић
„Приповетка 'У ћелији број 115' Иве Андрића  у светлости класичне и посткласичне наратологије“

У Андрићевом кругу

Наташа Милићевић
„Унутрашњи егзил“: Иво Андрић под нацистичком окупацијом Србије 1941–1944

Михаел Мартенс
Иво Андрић и Ото Бихаљи-Мерин: пријатељство између неједнаких

Осврти

Станиша Тутњевић
Затворен круг негативистичке муслимаске/бошњачке рецепције Андрића

Зоран Милутиновић
Босна је земља љубави или једанаест питања за Дамира Шаботића

Летопис

Андрићева награда

Миро Вуксановић
Андрићева годишњица

Александар Јовановић

Ужас баналног света

Владимир Кецмановић
Реч добитника

Преглед важнијих догађаја од 8. септембра 2018. до 8. септембра 2019. године

img36 2019