Одлука о Андрићевој награди

Бр. 1923 / 23. 09. 2020.


Према тестаментарној вољи Иве Андрића, Задужбина Иве Андрића 1976. године установила је Андрићеву награду за најбољу приповетку, циклус, односно збирку приповедака објављене на српском језику између 1. јануара и 31. децембра претходне године.

Жири Андрићеве награде, у саставу: проф. др Александар Јовановић, председник, др Марко Недић и проф. др Петар Пијановић, чланови, детаљно размотривши збирке приповедака и приче објављене у периодици 2019. године, на завршној седници одржаној 23. септембра 2020. године у Задужбини Иве Андрића, једногласно је донео

                    
О Д Л У К У

да се Андрићева награда за 2019. годину додели Анђелку Анушићу за збирку приповедака  Легенда о в(ј)етром вијанима (Удружење књижевника Републике Српске, Бања Лука).

У најужем избору била је и књига Милана Тодорова Телефонски именик мртвих претплатника (Архипелаг, Београд).

Збирка приповедака Легенда о в(ј)етром вијанима Анђелка Анушића уметнички сугестивно даје читав низ људских судбина, изглобљених из свог завичаја и својих живота, в(ј)етром вијаних између изгубљености и неприхваћености. Посебна вредност ове збирке јесте језик који чува све просторне и временске слојеве у којем живе његови јунаци: у лексици и синтакси чува се њихово памћење, али и памћење наше књижевности и културе.  

У Београду, 23. септембра 2020. године

                        
Чланови Жирија

 ____________________________
Проф. др Александар Јовановић, председник
______________
Др Марко Недић
_______________________
Проф. др Петар Пијановић