НОВИ БРОЈ ГОДИШЊАКА СВЕСКЕ ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА, 37/2020

Задужбина обавештава да jе објављен нови број годишњака Свеске Задужбине Иве Андрића (Година XXXIX, свеска 37/2020).


Рукописи

Иво Андрић
[О Толстоју]
(приредила Жанета Ђукић Перишић)

Картотека IV
(приредила Марија Благојевић)

Преписка

Биљана Ђорђевић Мироња
Преписка као извор пишчевих ставова – Иво Андрић и Ауфбау Ферлаг

Тумачења

Сања П. Перић
Тамнички дани у Записима из мртвог дома Ф. М. Достојевског и Проклетој авлији и приповеткама Иве Андрића

Младен Гојковић
Андрић и модернизам: генеза поетичке мисли у есејима „Гоја“ и „Разговор са Гојом“ и у приповеци „Бајрон у Синтри“

Борјан Митровић
Aндрићев хронотоп Сарајева

У Андрићевом кругу

Из дипломатских забелешки Радована Шуменковића
(приредио Вуле Журић)

Јован Ђ. Авакумовић
Разговор са Омер-пашом
(коментар Жанета Ђукић Перишић)

Жанета Ђукић Перишић
О доктору Лудвигу Хиршфелду

Осврти

Стојан Ђорђић
Амбициозан и вишеструко значајан издавачки подухват

Слађана Јаћимовић
О причи и писању

Драгана Грбић
Треће коло Критичког издања ела Иве Андрића

Славко Гордић
Панорама Андрићевих сусрета и блиских додира с речима

Горан Максимовић
Андрић на размеђу епоха и поетика
 
Марко Недић
Синтеза епског надахнућа и модерног доживљаја света

Полемике

Зоран Милутиновић
Преношење фокуса Дамира Шаботића

Летопис

Андрићева награда

Миро Вуксановић
Стогодишњица, канонски Андрић

Александар Јовановић
Српске приче Драгана Стојановића

Драган Стојановић
Књижевност и прошлост

Преглед важнијих догађаја од септембра 2019. до септембра 2020. године

Биљана Ђорђевић Мироња
In memoriam
Савица Пауновић Ебел
(1938–2019)

sveske37