Избор управника Задужбине Иве Андрића

Управни одбор Задужбине Иве Андрића, на седници од 13. априла 2021. године, једногласно је прихватио одлуку Конкурсне комисије за избор управника Задужбине Иве Андрића да се, у складу са Статутом Задужбине, за управника Задужбине Иве Андрића, за мандатни период од 4 (четири) године, именује др Маја Радонић која ће ступити на дужност 10. јуна 2021. године, по одласку у пензију управника др Жанете Ђукић Перишић.