ПРВИ САСТАНАК ЖИРИЈА АНДРИЋЕВЕ НАГРАДЕ У 2021. ГОДИНИ

Задужбина Иве Андрића обавештава да је Жири Андрићеве награде, у саставу: проф. др Александар Јовановић, председник, др Марко Недић и проф. др Петар Пијановић, чланови, одржао први сасатнака 8. јула 2021. године, у просторијама Задужбине Иве Андрића. са почетком у 10.00 часова. Члановима Жирија предате су књиге приповедака и приповетке штампане у листовима и часописима, објављене у 2020. години, које конкуришу за Андрићеву награду:

Следећи састанак Жирија биће одржан почетком септембра у просторијама Задужбине Иве Андрића.

У Београду, 8. jула 2021. године