НОВИ БРОЈ ГОДИШЊАКА СВЕСКЕ ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА, 38/2021

Задужбина обавештава да jе објављен нови број годишњака Свеске Задужбине Иве Андрића (Година XL, свеска 38/2021).

Иво Андрић и Нобелова награда
1961–2021
Рукописи

Биљана Ђорђевић Мироња
Иви Андрићу Нобелова фондација

Преписка

Биљана Ђорђевић Мироња
У сусрет Нобеловој награди – Иво Андрић и Алберт Бониер

Иво Андрић и Богдан Поповић
(Приредио Радован Поповић)

Сећања

Мића Бранисављевић
Заједничко дјетињство, младост, личности
Сјећање на Иву Андрића

Тумачења

Роберт Ходел
Госпођица: роман личности,
хроника и роман-алегорија

Николина Шурјанац
Андрићево „напуштено градилиште“

Ана Д. Стевић
Као два неразумљива и тајна слова:
Поетика несвесног у „Смрти у Синановој текији“ Иве Андрића

Наташа Ковачевић
Андрићева Јелена – химерично савршенство
на трагу Бекерових Рима

Драгољуб Поповић
Омерпашина правна служба

Осврти

Милан Алексић
Критичко издање романа Госпођица Иве Андрића

Летопис

Андрићева награда
Петар Пијановић
Образложење Жирија

Анђелко Анушић
Беседа на додели Андрићеве награде за збирку
приповедака Легенда о в(ј)етром вијанима

Преглед важнијих догађаја од 10. септембра 2020.
до 10. септембра 2021. године

 

Јован Делић
In memoriam
Иво Тартаља (1930–2020)