ОБЈАВЉЕНА КЊИГА 19 ЧЕТВРТОГ КОЛА КРИТИЧКОГ ИЗДАЊА ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА

Задужбина Иве Андрића обавештава да је објављена Књига 19 Четвртог кола Критичког издања
дела

Иво Андрић, ПРОКЛЕТА АВЛИЈА
приредио проф.др Милан Алексић.

Уређивачки одбор Критичког издања дела Иве Андрића:

Академик Миро Вуксановић, председник
Проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредница издања
Др Маја Радонић, управница Задужбине Иве Андрића

Четврто коло чине романи Иве Андрића.

Више о капиталном пројекту Задужбине на страници  Критичко издање.

k19

Опрема књиге: Наталија Петровић
Штампарија: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, Лазаревачки друм 13-15, Београд.