Позивница за представљање књига Четвртог кола Критичког издања дела Иве Андрићa


ЗАДУЖБИНА ИВЕ АНДРИЋА

Са задовољством Вас позива да присуствујете приказивању књига

Критичког издања дела Иве Андрића, Коло 4, књ. 18 и 19 /
уредник Зорица Несторовић. – Београд : Задужбина Иве Андрића, 2020-21.
 

Књ. 18 – Иво Андрић, Госпођица – приредио мср Милан Потребић;
Књ. 19 – Иво Андрић, Проклета авлија – приредио проф. др Милан Алексић.

Говоре

академик Миро Вуксановић,
председник Уређивачког одбора

проф. др Зорица Несторовић,
руководилац Пројекта и уредник

др Маја Радонић,
члан Уређивачког одбора

проф. др Милан Алексић,
приређивач

мср Милан Потребић,
приређивач

Задужбина Иве Андрића, Милутина Бојића 4, Београд
Уторак, 17. мај 2022, у 12 часова