ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ 21 И 22 ПЕТОГ КОЛА КРИТИЧКОГ ИЗДАЊА ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА

Задужбина Иве Андрића обавештава да су објављенe књиге 21 и 22 Петог кола Критичког издања дела Иве Андрића.

Иво Андрић, Есеји (1914–1921)
(приредили др Јана Алексић и мср Милан Потребић) и

Иво Андрић, Есеји (1922–1940)
(приредили др Јана Алексић, мср Милан Потребић и проф. др Зорица Несторовић).

Уређивачки одбор Критичког издања дела Иве Андрића:

Академик Миро Вуксановић, председник
Проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредница издања
Др Маја Радонић, управница Задужбине Иве Андрића

Пето коло чине есеји Иве Андрића.

Више о капиталном пројекту Задужбине на страници Критичко издање

001001