ПОЗИВ ИЗДАВАЧИМА, ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ, УДРУЖЕЊИМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПОЈЕДИНЦИМА

У складу са Правилима за доделу Андрићеве награде, Задужбина Иве Андрића позива издаваче, институције културе, удружења, организације и појединце, који су у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године објавили приповетку, циклус, односно збирку приповедака, на српском језику, као прво издање, да до 30. јуна о. г, на адресу Задужбине доставе три примерка својих издања.

У Београду, 09. фебруара 2024. године