ОБЈАВЉЕНE КЊИГЕ 23 И 24 ПЕТОГ КОЛА КРИТИЧКОГ ИЗДАЊА ДЕЛА ИВЕ АНДРИЋА

Задужбина Иве Андрића обавештава да су објављенe књиге 23 и 24 Петог кола Критичког издања дела Иве Андрића.

Иво Андрић,
Есеји (1945–1951)

(приредили проф. др Зорица Несторовић, др Јана Алексић и мср Милан Потребић),

Иво Андрић, Есеји (1952–1966)

(приредили др Јана Алексић, мср Милан Потребић и проф. др Зорица Несторовић).

Уређивачки одбор Критичког издања дела Иве Андрића:

Академик Миро Вуксановић, председник
Проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредница издања
Др Маја Радонић, управница Задужбине Иве Андрића


Више о капиталном пројекту Задужбине на страници Критичко издање.

Eseji 1945 1951 korice

Eseji 1952 1966 korice