Доделa Андрићеве награде

Жири за доделу Андрићеве награде, који је радио у саставу: Александар Јовановић, председник, Петар Арбутина и Милета Аћимовић Ивков, чланови, размотривши збирке приповедака и приче објављене у периодици 2015. године, на завршном састанку одржаном 30. августа 2016. године у Задужбини Иве Андрића, једногласно је донео

О Д Л У К У

да се Андрићева награда за 2015. годину додели Вулету Журићу за књигу приповедака Тајна црвеног замка (Лагуна, Београд). У ужи избор ушле су и књиге Срђана В. Тешина Приче са Марса, Радосава Стојановића Хватање страха и Небојше Ћосића Где је мој Петрарка.
Књигу Вулета Журића Тајна црвеног замка карактерише самосвесно ослањање на вредности изабране књижевне традиције и активирање модерних књижевнх поступака у изградњи уверљивог и препознатљивог приповедног света.

У Београду, 30. августа 2016.

Чланови Жирија:
Александар Јовановић, председник
Петар В. Арбутина
Милета Аћимовић Ивков