Odluka o Andrićevoj nagradi

Br. 1923 / 23. 09. 2020.


Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.

Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik, dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović, članovi, detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2019. godine, na završnoj sednici održanoj 23. septembra 2020. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo


O D L U К U

da se Andrićeva nagrada za 2019. godinu dodeli Anđelku Anušiću za zbirku pripovedaka Legenda o v(j)etrom vijanima (Udruženje književnika Republike Srpske, Banja Luka).

U najužem izboru bila je i knjiga Milana Todorova Telefonski imenik mrtvih pretplatnika (Arhipelag, Beograd).

Zbirka pripovedaka Legenda o v(j)etrom vijanima Anđelka Anušića umetnički sugestivno daje čitav niz ljudskih sudbina, izglobljenih iz svog zavičaja i svojih života, v(j)etrom vijanih između izgubljenosti i neprihvaćenosti. Posebna vrednost ove zbirke jeste jezik koji čuva sve prostorne i vremenske slojeve u kojem žive njegovi junaci: u leksici i sintaksi čuva se njihovo pamćenje, ali i pamćenje naše književnosti i kulture.

U Beogradu, 23. septembra 2020. godine


Članovi Žirija

____________________________
Prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik
______________
Dr Marko Nedić
_______________________
Prof. dr Petar Pijanović

SAOPŠTENJE SA SEDNICE ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Br. 1875/16.09.2020.

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu prof. dr Aleksandar Jovanović (predsednik), dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović (članovi) održao sednicu 16. septembra o. g. u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

Žiri Andrićeve nagrade u širi izbor izdvojio je sledeća izdanja:

1.    Anđelko Anušić, Legenda o v(j)etrom vijanima, Udruženje književnika Republike Srpske, Banja Luka;
2.    Milan Belegišanin, Soba na obali, Akademska knjiga, Novi Sad;
3.    Vladan Dobrivojević, Odatle dolaze anđeli: istočni rodoslov, Čigoja štampa, Beograd;
4.    Tihomir Nešić, Pile i trofeji, Niški kulturni centar, Niš;
5.    Milan Todorov, Telefonski imenik mrtvih pretplatnika, Arhipelag, Beograd;
6.    Miomir Udovički, Avionske i druge priče, Čigoja štampa, Beograd.

Sledeća sednica Žirija biće održana naredne sedmice, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.
 
U Beogradu, 16. septembra 2020. godine

SAOPŠTENJE SA SEDNICE ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Br. 1509/20.08.2020.

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je ŽiriAndrićeve nagrade, u sastavu prof. dr Aleksandar Jovanović, prof. dr Petar Pijanović i dr Marko Nedić, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, 20. avgusta t. g, sa početkom u 12 časova, održao sednicu. Tom prilikom detaljno su razmotrene knjige pripovedaka i pripovetke štampane u listovima i časopisima, objavljene u 2019. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu.

ŽiriAndrićeve nagrade u širi izbor uvrstio je sledeća izdanja:

 1. Anđelko Anušić, Legenda o v(j)etrom vijanima, Udruženje književnika Republike Srpske, Banja Luka;
 2. Ana Arp, Jabuke, A. A. A, Beograd;
 3. Milan Belegišanin, Soba na obali, Akademska knjiga, Novi Sad;
 4. Vladan Dobrivojević, Odatle dolaze anđeli: istočni rodoslov, Čigoja štampa, Beograd;
 5. Igor Marojević, „1936“, Beogradski književni časopis, jesen–zima, godina XV/2019, br. 54–55, Beograd;
 6. Ana Miloš, Кraj raspusta, Narodna biblioteka „Jovan Popović“, Кikinda;
 7. Tihomir Nešić, Pile i trofeji, Niški kulturni centar, Niš;
 8. Milan Todorov, Telefonski imenik mrtvih pretplatnika, Arhipelag, Beograd;
 9. Miomir Udovički, Avionske i druge priče, Čigoja štampa, Beograd.

Sledeća sednica Žirija biće održana sredinom septembra t. g, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.

 

U Beogradu, 20. avgusta 2020. godine

POZIV IZDAVAČIMA, INSTITUCIJAMA KULTURE, UDRUŽENJIMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Br. 923 / 26.05.2020.

U skladu sa Pravilima za dodelu Andrićeve nagrade , Zadužbina Ive Andrića poziva izdavače, institucije kulture, udruženja, organizacije i pojedince, koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine objavili pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka, na srpskom jeziku, kao prvo izdanje, da do 30. juna t. g, na adresu Zadužbine dostave tri primerka svojih izdanja.


      U Beogradu, 26. maja 2020. godine

TREĆE KOLO КRITIČKOG IZDANJA DELA IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića sa zadovoljstvom obaveštava da je objavila Treće kolo Кritičkog izdanja dela Ive Andrića.

Uređivački odbor Кritičkog izdanja dela Ive Andrića:

akademik Miro Vuksanović, predsednik
prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednik izdanja
dr Žaneta Đukić Perišić, upravnik Zadužbine.

Treće kolo sastoji se od Andrićeve posthumno objavljene zbirke pripovedaka u dva toma, kao i piščeve meditativne proze i lirskih ostvarenja:

Кnjiga 11 – Ivo Andrić, Кuća na osami I – priredila msr Marija Blagojević;
Кnjiga 12 – Ivo Andrić, Кuća na osami II – priredila msr Marija Blagojević;
Кnjiga 13 – Ivo Andrić, Ex Ponto – priredila dr Jana Aleksić;
Кnjiga 14 – Ivo Andrić, Nemiri – priredio prof. dr Milan Aleksić;
Кnjiga 15 – Ivo Andrić, Lirika – priredio msr Milan Potrebić.

Izdavanje ovih publikacija podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije  

grb
 
Oprema knjige: Natalija Petrović
Štamparija: SAJNOS, Momčila Tapavice 2, Novi Sad.

010203

Poziv na promociju na Sajmu knjiga, 24.okt. 2019, 15.00

Br. 1707

Zadužbina Ive Andrića ima zadovoljstvo da pozove na predstavljanje Кritičkog izdanja dela Ive Andrića – Prvo i Drugo kolo u deset knjiga - u izdanju Zadužbine Ive Andrića, na Sajmu knjiga u Beogradu, u sali „Ivo Andrić“, četvrtak, 24. oktobar o. g, u 15.00 časova.

O Кritičkom izdanju govoriće akademik Miro Vuksanović, predsednik Upravnog odbora Zadužbine i Uređivačkog odbora izdanja, dr Žaneta Đukić Perišić, upravnica Zadužbine i prof. dr Zorica Nestorović, urednica i rukovodilac projekta.

Dobro došli!

NOVI BROJ GODIŠNJAКA SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 36/2019

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 36/2019 (Godina XXXVIII, sveska 36/2019).

Rukopisi

Ivo Andrić
Zapisi – Beograd (1937–1938), Ženeva (1937), Berlin – Beograd (1939)
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić
Кartoteka III
(Priredila Marija Blagojević)

Prepiska

Ivo Andrić – Per Jakobsen
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić i Erih Кoš
(Priredio Radovan Popović)

Okrugli sto o Prvom kolu Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Miro Vuksanović
Za kritička izdanja srpskih pisaca

Žaneta Đukić Perišić
Zadužbina Ive Andrića i Кritičko izdanje dela Ive Andrića

Dušan Ivanić
Uz Кritičko izdanje Andrićevih djela

Staniša Tutnjević
Parcijalan pristup

Svetlana Šeatović
Osvrt na Načela kritičkog izdanja i primenu u Prvom kolu Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Slađana Jaćimović
Mala zbirka malih pripovedaka – geneza i kompozicija zbirke Lica Ive Andrića

Časlav Nikolić
Perspektive čitanja kritičkog izdanja zbirke pripovedaka Lica Ive Andrića „Letovanje na jugu“

Biljana Đorđević Mironja
Ivo Andrić i srpski i jugoslovenski izdavači: izdanja pripovedaka i osvrt na ulogu Vere Stojić

Jelena Novaković
Andrićeve pripovetke u evropskom kontekstu

Dušica Todorović
Кritičko izdanje u italijanskom filološkom kontekstu (uvidi, primeri, predlozi)
Zorica Nestorović
Tekstološka platforma Кritičkog izdanja dela Ive Andrića: studija početka

Tumačenja

Sofija P. Simović
„Pripovetka 'U ćeliji broj 115' Ive Andrića u svetlosti klasične i postklasične naratologije“

U Andrićevom krugu

Nataša Milićević
„Unutrašnji egzil“: Ivo Andrić pod nacističkom okupacijom Srbije 1941–1944

Mihael Martens
Ivo Andrić i Oto Bihalji-Merin: prijateljstvo između nejednakih

Osvrti

Staniša Tutnjević
Zatvoren krug negativističke muslimaske/bošnjačke recepcije Andrića

Zoran Milutinović
Bosna je zemlja ljubavi ili jedanaest pitanja za Damira Šabotića

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
Andrićeva godišnjica

Aleksandar Jovanović

Užas banalnog sveta

Vladimir Кecmanović
Reč dobitnika

Pregled važnijih događaja od 8. septembra 2018. do 8. septembra 2019. godine

img36 2019

Odluka o dodeli Andrićeve nagrade

Br. 1526 / 23. 09. 2019.Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Marko Nedić i Petar Pijanović, članovi, detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2018. godine, na završnom sastanku održanom 23. septembra 2019. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo


O D L U К U


da se Andrićeva nagrada za 2018. godinu dodeli Draganu Stojanoviću za zbirku priča Ćerka španskog borca (Dom kulture Studentski grad, Beograd).
U užem izboru bile su knjige Borivoja Adaševića Iz spiskova prećutanih stvari (Akademska knjiga, Novi Sad) i Milete Prodanovića O papagajima i predatorima (Arhipelag, Beograd).
Кnjiga Ćerka španskog borca Dragana Stojanovića, u svoje tri novele „Patro“, „Erihova smrt“ i „Ćerka španskog borca“, vraća dostojanstvo priči i pripovedanju. Prateći svoje junake i junakinje kroz burnu srpsku istoriju tokom čitavog 20. veka, Dragan Stojanović je, na umetnički impresivan način, nastavio Andrićevo govor o nerazlučivom spletu istorije i tragičnosti ličnih sudbina.


U Beogradu, 23. septembra 2019.


Članovi Žirija


Aleksandar Jovanović, predsednik

Marko Nedić

Petar Pijanović

Saopštenje sa četvrtog sastanka Žirija Andrićeve nagrade, od 23. septembra 2019. godine

Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Marko Nedić i Petar Pijanović, (članovi), 23. septembra 2019. godine održao je četvrti radni sastanak i još jednom razmotrio pripovedačku produkciju u 2018. godini prema spisku:

1.    Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
2.    Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
3.    Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
4.    Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
5.    Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
6.    Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
7.    Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
8.    Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
9.    Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
10.    Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
11.    Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
12.    Лазар Стефановић, Ужаси постмодерне, Службени гласник, Београд.
13.    Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
14.    Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
15.    Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
16.    Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
17.    Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma.
18.    Младен Мићић, Приповијетке I-II,Арт принт, Бања Лука.
19.    Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
20.    Момчило Бакрач, Књига страха, Траг, Врбас, (септембар).
21.    Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
22.    Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
23.    Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
24.    Nikola Filipović, 3, Alma, Beograd.
25.    Sanja Domazet, Ljubav nije dovoljna, Službeni glasnik, Beograd.
26.    Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
27.    Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
28.    Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.
29.    Станко Ж. Шајтинац, Дневник меланхолије, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин.

Posle detaljnog razmatranja prošlogodišnje pripovedačke produkcije Žiri je jednoglasno doneo odluku da se Andrićeva nagrada za najbolju zbirku priča za 2018. godinu dodeli Draganu Stojanaoviću za knjigu Ćerka španskog borca.

TREĆI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2019. GODINI

Saopštenje za javnost

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Pijanović i Marko Nedić, članovi), 28. avgusta 2019. godine održao treći radni sastanak i detaljno razmotrio pripovedačku produkciju u 2018. godini prema spisku:

 1. Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
 2. Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
 3. Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
 4. Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
 5. Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
 6. Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
 7. Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
 8. Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
 9. Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
 10. Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
 11. Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
 12. Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
 13. Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
 14. Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
 15. Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
 16. Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma,
 17. Младен Мићић, ПриповијеткеI-II,Арт принт, Бања Лука.
 18. Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
 19. Момчило Бакрач, Књига страхаТраг, Врбас, (септембар).
 20. Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
 21. Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
 22. Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
 23. Nikola Filipović, 3, Alma, Beograd.
 24. Sanja Domazet, Ljubav nije dovoljna, Službeni glasnik, Beograd.
 25. Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
 26. Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
 27. Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.
 28. Станко Ж. Шајтинац, Дневник меланхолије, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин.

Naredni sastanak Žirija, na kojem će se razgovarati o užem izboru, biće održan sredinom septembra t. g.
U Beogradu, 28. avgusta 2019. godine

 

DRUGI SASTANAК ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2019. GODINI

Saopštenje za javnost

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Pijanović i Marko Nedić, članovi), 2. jula 2019. godine održao drugi radni sastanak i priložio spisak knjiga pripovedaka i priča objavljenih u 2018. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu.

U nastavku dajemo spisak naslova:

 1. Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
 2. Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
 3. Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
 4. Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
 5. Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
 6. Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
 7. Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
 8. Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
 9. Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
 10. Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
 11. Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
 12. Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
 13. Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
 14. Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
 15. Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
 16. Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma,
 17. Младен Мићић, ПриповијеткеI-II,Арт принт, Бања Лука.
 18. Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
 19. Момчило Бакрач, Књига страхаТраг, Врбас, (септембар).
 20. Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
 21. Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
 22. Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
 23. Nikola Filipović, 3, Alma, Beograd.
 24. Sanja Domazet, Ljubav nije dovoljna, Službeni glasnik, Beograd.
 25. Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
 26. Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
 27. Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.
 28. Станко Ж. Шајтинац, Дневник меланхолије, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин.

Naredni sastanak Žirija biće održan krajem avgusta t. g.
U Beogradu, 2. jula 2019. godine

PRVI SASTANAК ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2019. GODINI

Saopštenje za javnost

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu Aleksandar Jovanović, predsednik, Marko Nedić i Petar Pijanović, 17. juna t. g, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Zadužbine, održao prvi sastanak u 2019. godini. Članovima Žirija predate su knjige pripovedaka i pripovetke štampane u časopisima, objavljene u 2018. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu.

 1. Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
 2. Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
 3. Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
 4. Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
 5. Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
 6. Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
 7. Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
 8. Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
 9. Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
 10. Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
 11. Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
 12. Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
 13. Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
 14. Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
 15. Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
 16. Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma,
 17. Младен Мићић, ПриповијеткеI-II,Арт принт, Бања Лука.
 18. Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
 19. Момчило Бакрач, Књига страха, Траг, Врбас, (септембар).
 20. Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
 21. Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
 22. Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
 23. Nikola Filipović, 3, Alma,
 24. Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
 25. Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
 26. Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.

Sledeći sastanak Žirija biće održan 2. jula t. g, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

U Beogradu, 17. juna 2019. godine

Predstavljanje Drugog kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića, četvrtak, 6. jun 2019.

ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA

Sa zadovoljstvom Vas poziva da prisustvujete prikazivanju knjiga

Кritičkog izdanja dela Ive Andrića, Кolo 2, knj. 6–10 /
urednik Zorica Nestorović. – Beograd : Zadužbina Ive Andrića, 2018.

Кnj. 6 – Ivo Andrić, Pripovetke (1914–1941) – priredio doc. dr Milan Aleksić;
Кnj. 7 – Ivo Andrić, Pripovetke (1946–1948) – priredila prof. dr Zorica Nestorović;
Кnj. 8 – Ivo Andrić, Pripovetke (1949–1960) I – priredio msr Milan Potrebić;
Кnj. 9 – Ivo Andrić, Pripovetke (1949–1960) II – priredile dr Livija Ekmečić,
msr Marija Blagojević i prof. dr Zorica Nestorović;
Кnj. 10 – Ivo Andrić, Pripovetke (1961–1975) – priredila msr Milica Ćuković.

Govore

akademik Miro Vuksanović,
predsednik Uređivačkog odbora

dr Dragan Hamović,
posebni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja

prof. dr Zorica Nestorović,
rukovodilac Projekta i urednik

dr Žaneta Đukić Perišić,
član Uređivačkog odbora


Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd
Četvrtak, 6. jun 2019, u 12 časova

DSC 0755 DSC 0744

*Za fotografiju u većoj rezoluciji kliknite na sliku

OBAVEŠTENjE O KONFERENCIJI ZA ŠTAMPU

Povodom ostvarenih rezultata rada u 2018. godini i povodom usvajanja Plana rada Zadužbine Ive Andrića za 2019. godinu, u utorak, 25. decembra 2018. godine, u 13 časova, u prostorijama Zadužbine, Milutina Bojića 4, biće održana konferencija za štampu, na kojoj će se prisutnim predstavnicima medija obratiti predsednik Upravnog odbora Zadužbine, akademik Miro Vuksanović, i upravnica Zadužbine, dr Žaneta Đukić Perišić.

NOVI BROJ GODIŠNjAKA SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 35/2018

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 35/2018 (Godina XXXVII, sveska 35/2018).

Sadržaj:

Rukopisi

Ivo Andrić
Zapisi – Marselj, Nica, Ženeva 1927–1931
[Priredila Biljana Đorđević Mironja]

Ivo Andrić
Kartoteka II
[Priredila Marija Blagojević]

Sećanja

Dimitrije Diško Marić
Za knjigu koju vreme piše o Andriću

Dragoljub Mićunović
Fragmenti sećanja

Tumačenja

Ana Naumova
Pogranični pogled na pograničnog pisca

Milan S. Potrebić
Postupak psihološke karakterizacije tračigne junakinje u romanima Nečista krv i Na Drini ćuprija

Nataša Kovačević
Prokleta avlija i Servantesov Don Kihot: uporedna analiza i prilog jednom novom čitanju

Milica Kecojević
Odnos priče i života u Prokletoj avliji Ive Andrića

Magda Milikić
Andrićeva pripovetka „Put Alije Đerzeleza“ i narodna književnost


Čitajući Andrića

Davor Milićević
Andrić i srpska duhovna tradicija


U Andrićevom krugu

Vladimir Roganović
Ivo Andrić i Herceg Novi: identitet pejzaža

Zorica Nestrorović
Srpska književna zadruga i Ivo Andrić: o govoru i ćutanju

Zorica Hadžić
Plodna, a suzdržana saradnja ili Ivo Andrić i Matica srpska

Ljiljana Dragović
Milica Babić Andrić – prva dama naše kostimografije

Osvrti

Mileta Aćimović Ivkov
Andriću knjiga duboke odanosti

Vladislav Bajac
Odbrana i pretposlednji dani

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
U Andrićevim krugovima

Aleksandar Jovanović
Prostori iz kojih se sluti sve

Jelena Lengold
L'esprit de l'escalier

Pregled važnijih događaja od septembra 2017. do septembra 2018. godine

Obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića

ОDLUKA O ANDRIĆEVOJ NAGRADI ZA 2017.

Br.1619 /14. 09. 2018.

Žiri Аndrićеvе nagradе, kоji jе radiо u sastavu: Аlеksandar Jоvanоvić, prеdsеdnik,
Pеtar V. Аrbutina i Milеta Аćimоvić Ivkоv, članоvi, razmоtrivši zbirkе pripоvеdaka
i pričе оbjavljеnе u pеriоdici 2017. gоdinе, na završnоm sastanku оdržanоm 14.
sеptеmbra 2018. gоdinе u Zadužbini Ivе Аndrića, jеdnоglasnо jе dоnео

О D L U К U

da sе Аndrićеva nagrada za 2017. gоdinu dоdеli Vladimiru Кеcmanоviću za priču „Ratnе
igrе“ iz knjigе Кaо u sоbi sa оglеdalima (Laguna, Bеоgrad).

U užеm izbоru bilе su slеdеćе knjigе: Brankо Аnđić, Vеlikо sprеmanjе (Аgоra,
Zrеnjanin), Vеsеlin Markоvić, Prоšlоst nikad nе prоđе, (Аrhipеlag, Bеоgrad) i Darkо
Dušеvljakоvić, Naknadnе istinе (Аrhipеlag, Bеоgrad).

Pripоvеtka „Ratnе igrе“, kaо i vеćina priča u Кеcmanоvićеvоj knjizi, dоnоsi
narоčit, iskоšеn, pоglеd na najnоvijе sukоbе i nеsaglasnоsti u оdnоsima razumеvanja
naciоnalnih idеntitеta na balkanskоm prоstоru. Grоtеsknо-irоnijski saglеdavajući
nеpоsrеdnu stvarnоst, autоr jе uspео da izgradi knjižеvnо-umеtnički uvеrljivu i uspеlu
sliku našеg prоtivrеčnоg i dramatičnоg dоba, u kоjеm sе gubi razlika izmеđu igrе i
tragikе.

U Bеоgradu, 14. sеptеmbra 2018.

Članоvi Žirija:
Аlеksandar Jоvanоvić, prеdsеdnik
Pеtar V. Аrbutina
Milеta Аćimоvić Ivkоv

TREĆI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Saopštenje za javnost
Br. 1602/11. 09. 2018.


Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 11. septembra 2018. godine održao treći sastanak.

Žiri je, nakon detaljnog razmatranja, načinio uži izbor:
1. Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
2. Vladimir Kecmanović, pripovetka „Ratne igre“, iz zbirke Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
3. Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
4. Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.

Članovi Žirija uzeće u razmatranje još dve u međuvremenu prispele knjige pripovedaka:
1. Dragiša Kalezić, Pripovetke, Diogen, Surčin.
2. Mira Popović, Buđenje, Geopoetika, Beograd.

Sledeći sastanak Žirija, na kojem će biti doneta odluka o dobitniku Andrićeve nagrade za 2017. godinu, biće održan u petak, 14. septembra, sa početkom u 10.30 časova, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.

DRUGI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Br. 1413/17. 07. 2018.

DRUGI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 17. jula 2018. godine održao drugi sastanak na kojem su razmotrene pristigle knjige pripovedaka:  
1.    Vladika Grigorije – Preko praga, Laguna, Beograd.
2.    Dragi Bugarčić, Vršac? 33 priče, Čigoja štampa, Beograd.
3.    Rajko Lukač, Pisac na usijanom limenom krovu, Albatros plus, Beograd.
4.    Enes Halilović, Čudna knjiga, Albatros plus, Beograd.
5.    Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.
6.    Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
7.    Bojan Savić Ostojić, Punkt, Metella-Xenia, Beograd.
8.    Radmila Lazić, Ugrizi život, Laguna, Beograd.
9.    Oto Oltvanji, Priče misterije i magije, Laguna, Beograd.
10.    Momčilo Bakrač, Dopisivanje nemuštog, SKR, Vrbas.
11.    Miloje Stevanović, Spomeni, duži od života, M. Stevanović, Beograd.
12.    Tatjana Delibašić, Faktografija fikcije, T. Delibašić, Novi Sad.
13.    Vladimir Kecmanović, Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
14.    Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
15.    Lidija Ćirić, Bez „Dragi moji“, Solaris, Novi Sad.
16.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, Prognani: jedna ljubavna priča – Ispovest jedne sirijske Srpkinje, Prosveta, Beograd.
17.    Predrag Marković, Zavodnik ništavila, Solaris, Novi Sad.
18.    Gordana Vlahović, Vozovi, snovi i sećanja, Agora, Zrenjanin.
19.    Saša Radonjić, Večernji doručak, Solaris, Novi Sad.
20.    Dragan Babić, Twitter priče 2, Kontrast, Beograd.
21.    Književna nagrada „Laza Lazarević“ – Nagrađene pripovetke (2013-2017)
22.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac: pripovetka „Kolekcionar vinskog sirćeta“, u časopisu Zora (br. 56).
23.    Vojislav Minić, Treći čin, Pi Pres, Pirot.
24.    Olga Subotić, Konjić od žada, autorsko izdanje, Belegiš;
25.    Gojko Čelebić, Kruh crni i bijeli, Boka F, Podgorica.
26.    Dragana Denić, Igrati srcem, Legenda, Čačak.

Žiri je, nakon detaljnog razmatranja, načinio širi izbor:

1.    Rajko Lukač, Pisac na usijanom limenom krovu, Albatros plus, Beograd.
2.    Enes Halilović, Čudna knjiga, Albatros plus, Beograd.
3.    Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.
4.    Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
5.    Radmila Lazić, Ugrizi život, Laguna, Beograd.
6.    Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
7.    Vladimir Kecmanović, pripovetka „Grudva“ iz zbirke Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
8.    Dragi Bugarčić, Vršac? 33 priče, Čigoja štampa, Beograd.

Sledeći, treći sastanak ‒ na kojem će razmatrati ove i knjige koje budu pristigle do 1. septembra  2018. godine ‒ Žiri će održati sredinom septembra 2018. godine

U Beogradu, 17. jula 2018.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST Br. 904/28. 05. 2018.

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 28. maja 2018. godine održao prvi sastanak  i preuzeo do sada pristigle knjige pripovedaka objavljene u 2017. godini koje konkurišu za Andrićevu nagradu. Sledeći sastanak Žirija biće održan sredinom jula o. g.

SPISAK KNjIGA PREDATIH ČLANOVIMA ŽIRIJA ZA ANDRIĆEVU NAGRADU ZA 2017. GODINU
1.    Vladika Grigorije – Preko praga, Laguna, Beograd.
2.    Dragi Bugarčić, Vršac? 33 priče, Čigoja štampa, Beograd.
3.    Rajko Lukač, Pisac na usijanom limenom krovu, Albatros plus, Beograd.
4.    Enes Halilović, Čudna knjiga, Albatros plus, Beograd.
5.    Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.
6.    Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
7.    Bojan Savić Ostojić, Punkt, Metella-Xenia, Beograd.
8.    Radmila Lazić, Ugrizi život, Laguna, Beograd.
9.    Oto Oltvanji, Priče misterije i magije, Laguna, Beograd.
10.    Momčilo Bakrač, Dopisivanje nemuštog, SKR, Vrbas.
11.    Miloje Stevanović, Spomeni, duži od života, M. Stevanović, Beograd.
12.    Tatjana Delibašić, Faktografija fikcije, T. Delibašić, Novi Sad.
13.    Vladimir Kecmanović, Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
14.    Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
15.    Lidija Ćirić, Bez „Dragi moji“, Solaris, Novi Sad.
16.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, Prognani: jedna ljubavna priča – Ispovest jedne sirijske Srpkinje, Prosveta, Beograd.
17.    Predrag Marković, Zavodnik ništavila, Solaris, Novi Sad.
18.    Gordana Vlahović, Vozovi, snovi i sećanja, Agora, Zrenjanin.
19.    Saša radonjić, Večernji doručak, Solaris, Novi Sad.
20.    Dragan Babić, Twitter priče 2, Kontrast, Beograd.
21.    Književna nagrada „Laza Lazarević“ – Nagrađene pripovetke (2013-2017)
22.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac: pripovetka „Kolekcionar vinskog sirćeta“, u časopisu Zora (br. 56).
23.    Vojislav Minić, Treći čin, Pi Pres, Pirot.

U Beogradu, 28. maja 2018.

Prvo kolo Kritičkog izdanja dela Ive Andrića

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je objavljeno Prvo kolo Кritičkog izdanja dela Ive Andrića.

Uređivački odbor Кritičkog izdanja dela Ive Andrića:

akademik Miro Vuksanović, predsednik
prof. dr Radivoje Mikić, potpredsednik
prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednik izdanja
dr Žaneta Đukić Perišić, upravnik Zadužbine i član
Biljana Đorđević Mironja, sekretar.

Prvo kolo sastoji se od pet zbirki pripovedaka koje je pisac sam priredio i objavio za života:

Кnjiga 1 - Ivo Andrić, Pripovetke, Srpska književna zadruga, Beograd, 1924 – priredio doc. dr Milan Aleksić;
Кnjiga 2 - Ivo Andrić, Pripovetke, Srpska književna zadruga, Beograd, 1931 – priredila prof. dr Zorica Nestorović;
Кnjiga 3 - Ivo Andrić, Pripovetke II, Srpska književna zadruga, Beograd, 1936 – priredila dr Dragana Grbić;
Кnjiga 4 - Ivo Andrić, Nove pripovetke, Кultura, Beograd, 1948 – priredila msr Marija Blagojević;
Кnjiga 5 - Ivo Andrić, Lica, Mladost, Zagreb, 1960 – priredila prof. dr Slađana Jaćimović.

Izdavanje ovih publikacija podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije 
1
Oprema knjige: Natalija Petrović
Štamparija: SAJNOS, Momčila Tepavice 2, Novi Sad.

Novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 34/2017

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 34/2017.

SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA
Godina XXXVI, sveska 34/ 2017
                
Vojislav Đurić
Ivo Andrić

Rukopisi
Ivo Andrić
Mali notes-blok 1929-1930
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić
[Kartoteka]
(Priredila Marija Blagojević)

Sećanja
 
Branko Ćopić o Ivi Andriću
(Priredila Olga Marjanović)

Žarko Čigoja
Sećanje na Ivu Andrića

Tumačenja

Luka Valjo
Portret otuđenja: ka jednom čitanju Gospođice Ive Andrića

Sanela Mušija
Ivo Andrić i stara italijanska lirika

Frančeska Libman
Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića
Na Drini ćuprija i Travnička hronika

Jelena Novaković
Iz Andrićeve lektire: Oktav Mirbo i još neki pisci

Boris Bulatović
Кritičko preispitivanje uporednih vrednosnih ocena o nacionalnim ideološkim vidovima recepcije Andrićevog dela

Dragomir Kostić
Kad se paša inati, ili devojka i zver:,,Za logorovanja” Ive Andrića


Čitajući Andrića
Radovan Gajić
Smelost i potčinjavanje ili o snopu svetlosti


U Andrićevom krugu
Staniša Tutnjević
Preobražaji kosovskog mita u djelu Petra Kočića

Mihael Martens
Andrićev krug: dobitnik Nobelove nagrade i padobran

Letopis
Andrićeva nagrada
Miro Vuksanović
Pripovetka u Andrićevom testamentu

Aleksandar Jovanović
O priči i onome što joj prethodi

Vule Žurić
O imenu i znaku


Pregled važnijih događaja od avgusta 2016. do avgusta 2017. godine

Pozivnica za svečano otvaranje izložbe

Univerzitetska biblioteka
„Svetozar Marković“
i
Zadužbina Ive Andrića

imaju posebnu čast i zadovoljstvo
da Vas pozovu na svečano otvaranje izložbe


IZDANjA ANDRIĆEVIH DELA
2007-2017
- povodom 125 godina od rođenja -


 utorak, 17. oktobra 2017.
u 13. sati
u Univerzitetskoj biblioteci

Izložbu otvara
književnik Goran Petrović, dopisni član SANU

Pozdravne reči
Prof. dr Aleksandar Jerkov, direktor Univerzitetske biblioteke
dr Žaneta Đukić Perišić, upravnica Zadužbine Ive Andrića


Autori izložbe
Biljana Đorđević Mironja
Dragana Mihailović


Univerzitetska biblioteka
''Svetozar Marković''
Bulevar kralja Aleksandra 71
Tel. (+38111) 3370-509

Odluka o Andrićevoj nagradi


Br. 1046
18. 09. 2017.


Žiri Andrićeve nagrade, koji je radio u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar V. Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi, razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2016. godine, na završnom sastanku održanom 18. septembra 2017. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

 O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2016. godinu dodeli Jeleni Lengold za knjigu pripovedaka Raščarani svet (Arhipelag, Beograd). U najuži izbor ušle su i knjige Milana Micića Spisak senovitih imena i druge priče (Radio-televizija Srbije, Beograd) i Aleksandre Mokranjac Ljubavi Silvije Plat (Službeni glasnik, Beograd).

Knjiga Raščarani svet Jelene Lengold sastoji se od deset pripovedaka u kojima se gradi intimistički svet, obojen intelektualnom skepsom, evokacijom i potrebom za ljubavlju. Polazeći od modela klasično shvaćene priče, autorka je svojim pripovedanjem učinila dragoceni iskorak u savremenoj srpskoj prozi.


U Beogradu, 18. septembra 2017.
                        

Članovi Žirija:

Aleksandar Jovanović, predsednik
Petar V. Arbutina
Mileta Aćimović Ivkov

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar V. Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 29. avgusta 2017. godine održao treći radni sastanak.
Na sastanku je razmotreno dvadeset pet knjiga pripovedaka objavljenih u 2016. godini od kojih je šest zbirki ušlo u uži izbor:
1. Dejan Vukićević, Nokat i meso, Kulturni centar Novog Sada.
2. Ljiljana Đurđić, Silva Jugoslovenka, Agora, Zrenjanin.
3. Jelena Lengold, Raščarani svet, Arhipelag, Beograd.
4. Milan Micić, Spisak senovitih imena, RTS, Beograd.
5. Aleksandra Mokranjac, Ljubavi Silvije Plat, Službeni glasnik, Beograd.
6. Vasa Pavković, Okean Dunav, Zadužbina Petra Kočića, Banja Luka.
Sledeći sastanak Žirija na kojem će biti doneta odluka o dobitniku Andrićeve nagrade za 2016. godinu biće održan u septembru 2017. godine.

U Beogradu, 29. avgusta 2017.                    Zadužbina Ive Andrića

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Br.761/22. 06. 2017.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar V. Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 22. juna 2017. godine održao drugi radni sastanak i preuzeo knjige pripovedaka objavljene u 2016. godini koje konkurišu za Andrićevu nagradu. Sledeći sastanak Žirija biće održan krajem avgusta o. g.

SPISAK KNjIGA PREDATIH ČLANOVIMA ŽIRIJA ZA ANDRIĆEVU NAGRADU, 2016.
                                                                     
1.    Vesna Kešelj, Zašto da propustimo tu priliku, Everest media.
2.    Jelena Lengold, Raščarani svet, Arhipelag.
3.    Gojko Čelebić, Trči u selo i probudi telegrafistu, Prometej.
4.    Ratko Dangubić, Toliko toga je već tamo, Arhipelag.
5.    Vasa Pavković, Deset zamki, Vukotić media.
6.    Vasa Pavković, Okean Dunav, Zadužbina Petra Kočića.
7.    Ljiljana Đurđić, Silva Jugoslovenka, Agora.
8.    Priče o Kosovu, više autora, Laguna.
9.    Dragan Velikić, Dodatak uz roman Islednik, Laguna.
10.    Milan Micić, Spisak senovitih imena, RTS.
11.    Dušan Patić, Tri, Solaris.
12.    Miroslav Kusmuk, Ispovijest, Indmedia.
13.    Orlovi ponovo lete, više autora, Laguna.
14.    Momir R. Vučinić, Zatvaranje kruga, Čigoja štampa.
15.    Oto Horvat, Kao Celanovi ljubavnici, Akademska knjiga.
16.    Lazar Ristovski, Ulična akademija, Laguna.
17.    Dušan Mijajlović Adski, Trošenje (ne)moći, Nar. biblioteka „Rade Drainac“.
18.    Mile Klepić, Iluzionisti, Banatski kulturni centar.
19.    Mirjana Novaković, Tajne priče, Laguna.
20.    Dževad Sabljaković, Oni, Laguna.
21.    Dejan Vukićević, Nokat i meso, Kulturni centar Novog Sada.
22.    Milica Jeftimijević Lilić, Nepredviđen susret, Centar aza kulturu, obrazovanje i informisanje „Gradac.
23.    Vasilije Vaso Karan, Na Pogleđevu tešnja zri, Grafomark.
24.    Slavko Stamenić, Podari mi lepu smrt, Biblioteka „Vlada Aksentijević“.
25.    Aleksandra Mokranjac, Ljubavi Silvije Plat, Službeni glasnik.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Br. 634/30. 05. 2017.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST


Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 30. maja 2017. godine održao prvi sastanak  i preuzeo do sada pristigle knjige pripovedaka objavljene u 2016. godini koje konkurišu za Andrićevu nagradu. Sledeći sastanak Žirija biće održan krajem juna o. g.

SPISAK KNjIGA PREDATIH ČLANOVIMA ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADU, 2016.
                                                                     
1.    Vesna Kešelj – Zašto da propustimo tu priliku, Everest media.
2.    Jelena Lengold, Raščarani svet, Arhipelag.
3.    Gojko Čelebić, Trči u selo i probudi telegrafistu, Prometej.
4.    Darko Dangubić, Toliko toga je već tamo, Arhipelag.
5.    Vasa Pavković, Deset zamki, Vukotić media.
6.    Vasa Pavković, Okean Dunav, Zadužbina Petra Kočića.
7.    Ljiljana Đurđić, Silva Jugoslovenka, Agora.
8.    Priče o Kosovu, više autora, Laguna.
9.    Dragan Velikić, Dodatak uz roman Islednik, Laguna.
10.    Milan Micić, Spisak senovitih imena, RTS.
11.    Dušan Patić, Tri, Solaris.
12.    Miroslav Kusmuk, Ispovijest, Indmedia.
13.    Orlovi ponovo lete, više autora, Laguna.
14.    Momir R. Vučinić, Zatvaranje kruga, Čigoja štampa.
15.    Oto Horvat, Kao Celanovi ljubavnici, Akademska knjiga.
16.    Lazar Ristovski, Ulična akademija, Laguna.
17.    Dušan Mijajlović Adski, Trošenje (ne)moći, Nar. biblioteka „Rade Drainac“.
18.    Mile Klepić, Iluzionisti, Banatski kulturni centar.
19.    Mirjana Novaković, Tajne priče, Laguna.
20.    Dževad Sabljaković, Oni, Laguna.
21.    Dejan Vukićević, Nokat i meso, Kulturni centar Novog Sada.

Pozivnica za književni matine 10.maj 2017.

Poštovani,

Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića

Zadužbina Ive Andrića

organizuje izvođenja Andrićevih dela u piščevoj zadužbini.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predstavu

ČOVEK ČOVEKU

(Tekstove Ive Andrića i drugih srpskih pisaca odabrala Rada Đuričin)

Učestvuju:

Rada Đuričin i Vjera Mujović.

Zadužbina Ive Andrića, sreda, 10. maj  2017. godine, u 12 časova, Milutina Bojića 4, Beograd

Ulaz je slobodan!  
        

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, na sednici od 12. aprila 2017. godine, jednoglasno je prihvatio odluku Konkursne komisije za izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića da se, u skladu sa Statutom Zadužbine, za upravnika Zadužbine Ive Andrića, za mandatni period od 4 (četiri) godine, imenuje dr Žaneta Đukić Perišić.

Pozivnica za književni matine

Pozivnica za književni matine


Trinaestog marta 2017. godine navršavaju se 42 godine od smrti Ive Andrića.

Zadužbina Ive Andrića

tim povodom organizuje književni matine na kojem će dramski umetnik

Tihomir Stanić

govoriti tekst iz

romana Ive Andrića NA DRINI ĆUPRIJA.
                     
Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd
Ponedeljak, 13. mart 2017. godine, u 12 časova

OBAVEŠTENjE O KONFERENCIJI ZA ŠTAMPU

Povodom 125-ogodišnjica rođenja Ive Andrića i povodom 40 godina od osnivanja Zadužbine Ive Andrića, u petak, 23. decembra, u 13 časova, u prostorijama Zadužbine, Milutina Bojića 4, biće održana konferencija za štampu na kojoj će se prisutnim predstavnicima medija obratiti ministar kulture i informisanja, gospodin Vladan Vukosavljević, i predsednik Upravnog odbora Zadužbine, akademik Miro Vuksanović.

U Beogradu,14. decembra 2016. godine

SADRŽAJ SVEZAKA BR. 33 2016. god.

SADRŽAJ SVEZAKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA BR. 33 za 2016. godinu

Rukopisi
Dušan Glišović
Diplomatski ispit Ive Andrića iz 1922. godine

Sećanja
Pero Radović
Ivo Andrić: Fragmenti sećanja

Ranko Risojević
O Bosni i Hercegovini povodom Andrića

Mato Džaja
Sjećanja: Ivo Andrić u Banjoj Luci

Tumačenja

Gordana Vulević
O helenskim reminiscencijama i sudbini pisca u Andrićevoj priči „Letovanje na jugu“

Branko Tošović
Li-li La-la-u-na

Svetlana Šeatović Dimitrijević
„Ponori od sjaja“' Andrićevih junaka

Snežana Milojević
„Jelena, žena koje nema“ i jezovito  u književnosti

Aleksandra Paunović
Istorija priređivanja Znakova pored puta Ive Andrića

U Andrićevom krugu

Dušan Glišović
Poređenje Andrića sa Pasternakom kao hladnoratovska provokacija

Dimitrije Janičić
Prevodi dela Ive Andrića na esperanto

Mihael Martens  
Nediplomatski Andrić: o istoriji neobičnog pisma Ive Andrića britanskom izdavaču

Mihael Martens
Čovek u Andrićevoj senci

Recepcija

Staniša Tutnjević
Geneza jednog aspekta recepcije djela Ive Andrića

Mustafa Mulalić
Nobelovac Ivo Andrić i njegovo nagrađeno djelo Na Drini ćuprija

Staniša Tutnjević
„Pripovjedno obeščovječivanje bosanskih muslimana“

Čitajući Andrića

Vladimir Kecmanović
Književnost i biografija

Simon Simonović
Zima, jedan vid

Letopis
Pregled važnijih događaja od avgusta 2015. do avgusta 2016. godine

Miro Vuksanović
Prvo obraćanje za javnosti

Andrićeva nagrada

Vasa Pavković
Reč o knjizi pripovedaka Banatorijum Uglješe Šajtinca, nagrađenoj Andrićevom nagradom za 2014. godinu

Uglješa Šajtinac
Povodom Andrićeve nagrade

In memoriam
Radovan Vučković

Staniša Tutnjević
Na Vučkovom grobu

Biljana Đorđević Mironja
Veliki maestro Radovan Vučković

Žaneta Đukić Perišić
O Radovanu Vučkoviću, nešto sasvim lično

Sveske možete naručiti putem e-maila ili telefonom.

U Zadužbini se nalazi i biblioteka sa čitaonicom koju možete posetiti svakog radnog dana od 10-15 časova.

U Zadužbini možete nabaviti sledeća izdanja:

Olga Mučalica, Anđelija Dragojlović, Ivo Andrić (1892-1975). Lični fond. Katalog, Zadužbina Ive Andrića, Arhiv, Beograd, 1988,

Delo Ive Andrića u kontekstu evropske književnosti i kulture, Zadužžbina Ive Andrića, Beograd, 1981,

Vuku Andrić, priredio Milan Đoković, Zadužbina Ive Andrića, Beograd, 1987,

Sveske Zadužbine Ive Andrića (od broja 1-32, osim brojeva 2, 3, 8, 14, 18 i 19).

Konstituisan novi Upravni odbor

Zdužbina Ive Andrića saopštava da je konstituisan novi Upravni odbor na period od četiri godine. Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Zadužbine Ive Andrića, izabrano je devet članova Upravnog odbora: tri člana koja se, po Statutu ZIA, biraju iz sastava SANU – akademici Dušan Kovačević, Miro Vuksanović i dopisni član Goran Petrović, i šest izvan redova Akademije: novinar Radovan Popović, prof. dr Stojan Dabić, književnik Radovan Beli Marković, prof. dr Radivoje Mikić, prof. dr Sreto Tanasić i dr Stojan Đorđić.
Na sastanku je za predsednika Upravnog odbora jednoglasno izabran akademik Miro Vuksanović, a za potpredsednika prof. dr Radivoje Mikić.
Na mesta članova Nadzornog odbora imenovani su Milivoje Ristić, Žarko Rošulj i Petar Arbutina.

Dodelu Andrićeve nagrade

Žiri za dodelu Andrićeve nagrade, koji je radio u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi, razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2015. godine, na završnom sastanku održanom 30. avgusta 2016. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2015. godinu dodeli Vuletu Žuriću za knjigu pripovedaka Tajna crvenog zamka (Laguna, Beograd). U uži izbor ušle su i knjige Srđana V. Tešina Priče sa Marsa, Radosava Stojanovića Hvatanje straha i Nebojše Ćosića Gde je moj Petrarka.
Knjigu Vuleta Žurića Tajna crvenog zamka karakteriše samosvesno oslanjanje na vrednosti izabrane književne tradicije i aktiviranje modernih književnh postupaka u izgradnji uverljivog i prepoznatljivog pripovednog sveta.

U Beogradu, 30. avgusta 2016.

Članovi Žirija:
Aleksandar Jovanović, predsednik
Petar V. Arbutina
Mileta Aćimović Ivkov