Pozivnica za književni matine

Pozivnica za književni matine


Trinaestog marta 2017. godine navršavaju se 42 godine od smrti Ive Andrića.

Zadužbina Ive Andrića

tim povodom organizuje književni matine na kojem će dramski umetnik

Tihomir Stanić

govoriti tekst iz

romana Ive Andrića NA DRINI ĆUPRIJA.
                     
Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd
Ponedeljak, 13. mart 2017. godine, u 12 časova

OBAVEŠTENjE O KONFERENCIJI ZA ŠTAMPU

Povodom 125-ogodišnjica rođenja Ive Andrića i povodom 40 godina od osnivanja Zadužbine Ive Andrića, u petak, 23. decembra, u 13 časova, u prostorijama Zadužbine, Milutina Bojića 4, biće održana konferencija za štampu na kojoj će se prisutnim predstavnicima medija obratiti ministar kulture i informisanja, gospodin Vladan Vukosavljević, i predsednik Upravnog odbora Zadužbine, akademik Miro Vuksanović.

U Beogradu,14. decembra 2016. godine

SADRŽAJ SVEZAKA BR. 33 2016. god.

SADRŽAJ SVEZAKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA BR. 33 za 2016. godinu

Rukopisi
Dušan Glišović
Diplomatski ispit Ive Andrića iz 1922. godine

Sećanja
Pero Radović
Ivo Andrić: Fragmenti sećanja

Ranko Risojević
O Bosni i Hercegovini povodom Andrića

Mato Džaja
Sjećanja: Ivo Andrić u Banjoj Luci

Tumačenja

Gordana Vulević
O helenskim reminiscencijama i sudbini pisca u Andrićevoj priči „Letovanje na jugu“

Branko Tošović
Li-li La-la-u-na

Svetlana Šeatović Dimitrijević
„Ponori od sjaja“' Andrićevih junaka

Snežana Milojević
„Jelena, žena koje nema“ i jezovito  u književnosti

Aleksandra Paunović
Istorija priređivanja Znakova pored puta Ive Andrića

U Andrićevom krugu

Dušan Glišović
Poređenje Andrića sa Pasternakom kao hladnoratovska provokacija

Dimitrije Janičić
Prevodi dela Ive Andrića na esperanto

Mihael Martens  
Nediplomatski Andrić: o istoriji neobičnog pisma Ive Andrića britanskom izdavaču

Mihael Martens
Čovek u Andrićevoj senci

Recepcija

Staniša Tutnjević
Geneza jednog aspekta recepcije djela Ive Andrića

Mustafa Mulalić
Nobelovac Ivo Andrić i njegovo nagrađeno djelo Na Drini ćuprija

Staniša Tutnjević
„Pripovjedno obeščovječivanje bosanskih muslimana“

Čitajući Andrića

Vladimir Kecmanović
Književnost i biografija

Simon Simonović
Zima, jedan vid

Letopis
Pregled važnijih događaja od avgusta 2015. do avgusta 2016. godine

Miro Vuksanović
Prvo obraćanje za javnosti

Andrićeva nagrada

Vasa Pavković
Reč o knjizi pripovedaka Banatorijum Uglješe Šajtinca, nagrađenoj Andrićevom nagradom za 2014. godinu

Uglješa Šajtinac
Povodom Andrićeve nagrade

In memoriam
Radovan Vučković

Staniša Tutnjević
Na Vučkovom grobu

Biljana Đorđević Mironja
Veliki maestro Radovan Vučković

Žaneta Đukić Perišić
O Radovanu Vučkoviću, nešto sasvim lično

Sveske možete naručiti putem e-maila ili telefonom.

U Zadužbini se nalazi i biblioteka sa čitaonicom koju možete posetiti svakog radnog dana od 10-15 časova.

U Zadužbini možete nabaviti sledeća izdanja:

Olga Mučalica, Anđelija Dragojlović, Ivo Andrić (1892-1975). Lični fond. Katalog, Zadužbina Ive Andrića, Arhiv, Beograd, 1988,

Delo Ive Andrića u kontekstu evropske književnosti i kulture, Zadužžbina Ive Andrića, Beograd, 1981,

Vuku Andrić, priredio Milan Đoković, Zadužbina Ive Andrića, Beograd, 1987,

Sveske Zadužbine Ive Andrića (od broja 1-32, osim brojeva 2, 3, 8, 14, 18 i 19).

Konstituisan novi Upravni odbor

Zdužbina Ive Andrića saopštava da je konstituisan novi Upravni odbor na period od četiri godine. Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Zadužbine Ive Andrića, izabrano je devet članova Upravnog odbora: tri člana koja se, po Statutu ZIA, biraju iz sastava SANU – akademici Dušan Kovačević, Miro Vuksanović i dopisni član Goran Petrović, i šest izvan redova Akademije: novinar Radovan Popović, prof. dr Stojan Dabić, književnik Radovan Beli Marković, prof. dr Radivoje Mikić, prof. dr Sreto Tanasić i dr Stojan Đorđić.
Na sastanku je za predsednika Upravnog odbora jednoglasno izabran akademik Miro Vuksanović, a za potpredsednika prof. dr Radivoje Mikić.
Na mesta članova Nadzornog odbora imenovani su Milivoje Ristić, Žarko Rošulj i Petar Arbutina.

Dodelu Andrićeve nagrade

Žiri za dodelu Andrićeve nagrade, koji je radio u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi, razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2015. godine, na završnom sastanku održanom 30. avgusta 2016. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2015. godinu dodeli Vuletu Žuriću za knjigu pripovedaka Tajna crvenog zamka (Laguna, Beograd). U uži izbor ušle su i knjige Srđana V. Tešina Priče sa Marsa, Radosava Stojanovića Hvatanje straha i Nebojše Ćosića Gde je moj Petrarka.
Knjigu Vuleta Žurića Tajna crvenog zamka karakteriše samosvesno oslanjanje na vrednosti izabrane književne tradicije i aktiviranje modernih književnh postupaka u izgradnji uverljivog i prepoznatljivog pripovednog sveta.

U Beogradu, 30. avgusta 2016.

Članovi Žirija:
Aleksandar Jovanović, predsednik
Petar V. Arbutina
Mileta Aćimović Ivkov