САОПШТЕЊЕ ЗАДУЖБИНЕ ИВЕ АНДРИЋА

Бр. 1724 / 27. 9. 2022.

Према тестаментарној вољи Иве Андрића, Задужбина Иве Андрића 1976. године установила је Андрићеву награду за најбољу приповетку, циклус, односно збирку приповедака објављене на српском језику између 1. јануара и 31. децембра претходне године.

Жири Андрићеве награде, у саставу: др Бранко Вранеш (председник Жирија), др Мина Ђурић (члан Жирија), др Марко Аврамовић (члан Жирија), детаљно размотривши збирке приповедака и приче објављене у периодици 2021. године, на завршној седници одржаној 26. септембра 2022. године у Задужбини Иве Андрића, једногласно је донео

О Д Л У К У

да се Андрићева награда за 2021. годину додели Игору Маројевићу за приповетку „Сликописање” из књиге Све за лепоту (Београд: Дерета, 2021).

Игор Маројевић је у приповеци „Сликописање” успео да на књижевно изнијансиран начин проговори о контроверзним фигурама са простора бивше Југославије и предочи оригиналну визију апсурдности и фарсичности историје, која има универзално значење. Маројевићева приповетка издваја се по својој семантичкој сложености, пажљивој композицији и узбудљивој нарацији са елементима трилера, а карактерише је наглашен и минуциозно разрађен однос између документарног и фиктивног.

У раду Жирија за доделу Андрићеве награде за 2021. годину учествовали су чланови сарадници Жирија, др Андреја Марић и мр Александар Ћуковић.

Награда ће бити уручена у Задужбини Иве Андрића, 10. октобра, на дан пишчевог рођења,  у 12 часова.

У Задужбини Иве Андрића, 27. септембра 2022. године