SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O KONSTITUISANJU NOVOG UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića saopštava da je konstituisan novi Upravni odbor na
period od četiri godine – od 10. juna 2024. do 10. juna 2028. Na osnovu Odluke
Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o izboru članova
Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića, imenovani su akademik Zlata
Bojović, akademik Dušan Kovačević, akademik Miro Vuksanović, dopisni
član SANU Ljubinko Radenković i dr Bojan Bugarčić.

Na Prvoj, konstitutivnoj sednici održanoj 31. maja 2024, za predsednika
Upravnog odbora ponovo je jednoglasno izabran akademik Miro Vuksanović,
zbog dugogodišnjeg efikasnog, energičnog i velikodušnog rada i visokog
doprinosa aktivnostima Zadužbine – najpre u svojstvu člana Upravnog odbora
Zadužbine, a potom i kao višegodišnjeg predsednika toga upravljačkog tela –
koji se odlikuje metodom i redom i zbog kojeg je ona postala veoma vidljiva u
srpskoj i regionalnim kulturama, kao i na mapi svetskih izdavača.
Tom prilikom je za potpredsednika za pravna i finansijska pitanja, kao
najpozvaniji za te oblasti rada, jednoglasno izabran dr Bojan Bugarčić, inače
upravnik poslova SANU.

Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o
imenovanju članova Nadzornog odbora Zadužbine Ive Andrića, na period od
četiri godine – od 10. juna 2024. do 10. juna 2028 – izabrane su diplomirani
ekonomista Tamara Radaković, inače rukovodilac Sektora za računovodstvene
i finansijske poslove u SANU, pomoćnik rukovodioca toga Sektora
diplomirani ekonomista Mila Milivojević i diplomirani pravnik u SANU
Dragana Radosavljević. Nadzorni odbor je na svojoj Prvoj, konstitutivnoj
sednici održanoj 31. maja 2024, za svoju predsednicu jednoglasno izabrao
gospođu Tamaru Radaković.
U Zadužbini Ive Andrića, 3. juna 2024. godine

OBJAVLjENE KNjIGE 23 I 24 PETOG KOLA KRITIČKOG IZDANjA DELA IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da su objavljene knjige 23 i 24 Petog kola Kritičkog izdanja dela Ive Andrića.

Ivo Andrić,
Eseji (1945–1951)

(priredili prof. dr Zorica Nestorović, dr Jana Aleksić i msr Milan Potrebić).

Ivo Andrić, Eseji (1952–1966)

(priredili dr Jana Aleksić, msr Milan Potrebić i prof. dr Zorica Nestorović).

Uređivački odbor Kritičkog izdanja dela Ive Andrića:

Akademik Miro Vuksanović, predsednik
Prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednica izdanja
Dr Maja Radonić, upravnica Zadužbine Ive Andrića

Više o kapitalnom projektu Zadužbine na straniciKritičko izdanje

POZIV IZDAVAČIMA, INSTITUCIJAMA KULTURE, UDRUŽENjIMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

U skladu sa Pravilima za dodelu Andrićeve nagrade, Zadužbina Ive Andrića poziva izdavače, institucije kulture, udruženja, organizacije i pojedince, koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine objavili pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka, na srpskom jeziku, kao prvo izdanje, da do 30. juna o. g, na adresu Zadužbine dostave tri primerka svojih izdanja.

U Beogradu, 09. februara 2024. godine

NOVI BROJ GODIŠNJAКA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Zadužbina obaveštava da je objavljen 40. jubilarni broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića za 2023. godinu.

Andrić o akademicima, akademici o Andriću
Ivo Andrić o srpskim akademicima

Andrić o Vuku, Njagošu, Ljubi Nenadoviću, Zmaju, Matavulju,
Skerliću, Vladimiru Ćoroviću, Sretenu Stojanoviću,
Jovanu Bijeliću, Ivi Vojnoviću i Jovanu Dučiću

Pisci sadašnji akademici o Andriću

Ljubomir Simović
Rogovi i repovi

Matija Bećković
Sam sebi predak

Miro Vuksanović
Ime Ive Andrića

Milosav Tešić
Zapis o Andrićevom humoru

Dušan Кovačević
Кnjiga o danima sreće i vekovima tame

Goran Petrović
O ćutanju kao jednom od načina pripovedanja

Prepiska
Rukopisi

Biljana Đorđević Mironja
Majstor i prevodilac –
Ivo Andrić i Žorž Lisjani

Maja Radonić
Poruke zadocnelih prepisivača:
Andrićev neobjavljeni esej o srpskim rukopisnim knjigama

Tumačenja

Gorana Raičević
Najneobuzdaniji od svih nagona: Andrić i Frojd

Mina Đurić
Fenomenologija susreta sa arhetipom Nausikaje u Andrićevim pripovetkama
„Bajron u Sintri” i „Žena na kamenu”

Branko Vraneš
Ivo Andrić u opusu Stevana Raičkovića

Milan Radoičić
Imenovano „to“

Tribina Andrić među nama

Aprilska tribina
Кritičko izdanje dela Ive Andrića
Кnjige 21 i 22

Miro Vuksanović
Autentični Andrić

Zorica Nestorović
Prve knjige Petog kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Jana Aleksić

Andrićevi esejistički rasponi:
kritičko priređivanje eseja Ive Andrića
Eseji (1914–1921), Eseji (1922–1940)

Milan Potrebić
Кritičko priređivanje eseja Ive Andrića

Majska tribina
Bibliografija Ive Andrića (1911–2011) i
Bibliografija Ive Andrića (2011–2021)
|Кnj.1 i 2

Miro Vuksanović
Esejčić o bibliografu

Zorica Nestorović
O Bibliografiji Ive Andrića

Milan Potrebić
Bibliografija Ive Andrića (1911–2011);
   Bibliografija Ive Andrića, knjiga 2 (2011–2021)

Slađana Subašić
Andrićevo delo kao predmet bibliografskog proučavanja
u razdoblju od sto deset godina

U Andrićevom krugu

Vuka Jeremić
Ivo Andrić o biblioteci, knjizi i čitanju

Divna Vasić
Višegrađani kao književni junaci u Andrićevom delu:
Anika Lakić i Mađar Terdik

Prikazi

Кatarina Vučić
Andrićevi eseji između dva rata

 Milan Potrebić
Dragoceni prilog razumevanju Andrićevog stvaralaštva

Aleksandar Ćuković
Nagovještaj – riječ koja je predskazala
Andrićev i Vuksanovićev susret

Mileta Aćimović Ivkov
Mogućnosti čitanja i razumevanja

Sonja Milovanović
Iskušenja i iskupljenja:
prilog Andrićevoj stvaralačkoj biografiji

Gorana Raičević
Pisac i priča

Letopis
Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
Andrićev književni izveštaj

Branko Vraneš
Obrazloženje Žirija Andrićeve nagrade

Igor Marojević
Andrićeva ekonomija

Biljana Đorđević Mironja
Pregled važnijih događaja
od 12. septembra 2022. do 12. septembra 2023. godine

Biljana Đorđević Mironja
Uz jubilarni broj godišnjaka Zadužbine Ive Andrića

sveska40

SAOPŠTENjE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.
Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić (član Žirija), dr Marko Avramović (član Žirija), detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2022. godine, na završnoj sednici održanoj 22. septembra 2023. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2022. godinu dodeli Darku Tuševljakoviću za zbirku priča Hangar za snove (Sombor, Gradska biblioteka „Karlo Bijelicki”, 2022).

Darko Tuševljaković stvara intrigantan i autentičan pripovedni svet, koji obnavlja književne tradicije srpske fantastike. Piščeve distopijske vizije prožete su elementima horora, naučne leksike i filmske tehnike, premda uveliko prevazilaze okvire žanrovske proze. Knjiga Hangar za snove ističe se po liričnosti i ekspresivnosti izraza, bogatstvu imaginacije, duhovitom poigravanju sa horizontom očekivanja čitalaca i smislu za savremenost.

U radu Žirija za dodelu Andrićeve nagrade za 2022. godinu učestvovali su članovi saradnici Žirija, dr Andreja Marić i mr Aleksandar Ćuković.

Nagrada će biti uručena u Zadužbini Ive Andrića, 10. oktobra, na dan piščevog rođenja, u 11 časova.


U Zadužbini Ive Andrića,
27. septembra 2023. godine

SAOPŠTENJE SA DRUGE SEDNICE ŽIRIJA ZA DODELU ANDRIĆEVE NAGRADE ODRŽANE 5. 9. 2023. GODINE

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri za dodelu Andrićeve nagrade u
sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić i dr Marko Avramović
(članovi Žirija), održao sednicu 5. septembra 2023. godine u prostorijama Zadužbine
Ive Andrića, sa početkom u 13 časova.
Žiri je sačinio uži izbor za dodelu nagrade, koji obuhvata sledeće naslove
(azbučnim redosledom):

1. Aleksić, Dejan. „Tama”. Polja: časopis za književnost i teoriju LXVII/536
(jul–avgust 2022): 5–8.
2. Blašković, Laslo. „Painkiller”. Letopis Matice srpske 198/509/3 (mart
2022): 318–321.
3. Pavković, Vasa. Daleki, daleki susret: priče. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
4. Petrović, Vladimir. Кako postajemo ono što smo postali: priče. Novi Sad:
Akademska knjiga, 2022.
5. Tuševljaković, Darko. Hangar za snove. Sombor: Gradska biblioteka „Кarlo
Bijelicki”, 2022.

Žiri je odluku doneo jednoglasno i sa njom upoznao članove saradnike Žirija, dr
Andreju Marić i mr Aleksandra Ćukovića. Naredna sednica Žirija biće održana u
drugoj polovini septembra u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

U Beogradu,
5. septembra 2023.

Saopštenje sa prve sednice Žirija za dodelu Andrićeve nagrade održane 6. 7. 2023. godine

Žiri za dodelu Andrićeve nagrade u sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić i dr Marko Avramović, održao je sednicu 6. jula 2023. godine u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, sa početkom u 12 časova. Članovi Žirija u redovnoj su komunikaciji sa članovima saradnicima Žirija, dr Andrejom Marić i mr Aleksandrom Ćukovićem. Članovima Žirija predato je ukupno 37 naslova. Članovi Žirija konstatovali su da pojedini naslovi ne zadovoljavaju formalne kriterijume iz Pravila o dodeljivanju Andrićeve nagrade i Poziva izdavačima, institucijama kulture, udruženjima, organizacijama i pojedincima od 1. februara 2023. godine. Žiri može uzeti u razmatranje samo pripovetke, cikluse i zbirke pripovedaka, koji su objavljeni između 1. januara i 31. decembra 2022. godine. Naredni sastanak Žirija zakazan je za prvu nedelju septembra 2023. godine.

 U prilogu je spisak prispelih naslova:

 1. Aleksić, Dejan. „Tama”. Polja: časopis za književnost i teoriju LXVII/536 (jul–avgust 2022): 5–8.
 2. Arsenijević, Aleksandar M. „O jablanovima i ljudima”. Međaj: časopis za književnost, umetnost i kulturu XLII/122 (2022): 9–25.
 3. Arsenijević, Aleksandar M. „Zapisi brata Epifanija na belinama herbarijuma manastirskog baštenskog bilja”. Crte i reze 12: izbor radova sa književnog konkursa „Andra Gavrilović 2021”. Svilajnac: Resavska biblioteka Svilajnac, 2022.
 4. Blagojević, Berislav. Nostalgija za nepostojećim. Banja Luka: Imprimatur, 2022.
 5. Blašković, Laslo. „Painkiller. Letopis Matice srpske 198/509/3 (mart 2022): 318–321.
 6. Blašković, Laslo. „Ritam mašina”. Pozorište: list Srpskog narodnog pozorišta LXXVIII (april–jun 2022): 46–47.
 7. Blašković, Laslo. „Heroj ulice”. Pozorište: list Srpskog narodnog pozorišta LXXVIII (januar–mart 2022): 45–46.
 8. Voštić, Dejan. Beograd novog doba 2. Beogradske priče. Beograd: Dejan Voštić, 2022.
 9. Vučković, Vladimir. Priče o promašenom vremenu. Beograd: Službeni glasnik, 2022.
 10. Vučković, Jovo. Čuvar uspomena. Trebinje: Кnjiževna zajednica „Jovan Dučić”, 2022.
 11. Golosovker, Ben. Dvosmjerna ulica. Podgorica: Boka, 2022.
 12. Dobrivojević, Vladan. Put na Martinik. Beograd: Čigoja štampa, 2022.
 13. Drobnjak, Dragan. Zero. Bijelo Polje: VBR Grafika, 2022.
 14. Joksimović Barbat, Luka. Časovnik: priče. Beograd, Akcija za slepe, 2022.
 15. Кnežević, Saša. „Crv”. Srp: časopis za književnost i umjetnost 12 (januar 2023): 7–9.
 16. Кnežević, Saša. „Anksioznost u čaši meda”. Кnjiževne novine: list za književnost i društvena pitanja LXXIV/1322-1323 (jul–avgust 2022): 6–7.
 17. Кrstić, Tanja. „Samo na čas”. Tok: časopis za književnost, umetnost, kulturu i društvena pitanja LVII/62 (zima 2022): 41–43.
 18. Кrunić, Slavko; Ognjanović, Mirjana. Uprava neukaljanih časti = The administration of untarnished honor. Translated from the Serbian by Randall A. Major. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
 19. Martinović, Slobodan R. Najkraće i kratke priče o ženi. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 20. Milenković, Jadranka. Кroz zatvorena vrata. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 21. Milutinović, Tanja. U mreži. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 22. Miočinović Andrić, Magdalena. Кratkodnevnici. Beograd: Besani, 2022.
 23. Pavković, Vasa. Daleki, daleki susret: priče. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
 24. Petrović, Vladimir. Кako postajemo ono što smo postali: priče. Novi Sad: Akademska knjiga, 2022.
 25. Petrović, Nenad. Rosarium amorosum: priče. Beograd: Metaphysica; Zlatno runo, 2022.
 26. Pisarev, Đorđe. Na Mesečevom mostu: roman. Zrenjanin; Novi Sad: Agora, 2022.
 27. Popović, Dragan Gaga. Panoptikum: pripovetke i novele. Beograd: Informatika, 2022.
 28. Purić Jovanović, Nadežda. Ovo ti pismo pričam. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2022.
 29. Radojčić, Saša. Dečak sa Fanara: roman. Zrenjanin; Novi Sad: Agora, 2022.
 30. Selaković, Branka. Rez na rebru. Podgorica: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, 2022.
 31. Stevanović Đidovac, Vladan. Podzemni svirač i druge priče. Beograd: Čigoja štampa, 2022.
 32. Stevanović, Tihomir. Graditelj vrtova: pripovetke i kratke priče. Mladenovac: Litera, 2022.
 33. Stevčić, Stevan. Skretničar. Beograd: Čigoja štampa; S. Stevčić, 2022.
 34. Tanurdžić, Aleksandar. Osma. Sombor: Gradska biblioteka „Кarlo Bijelicki”, 2022.
 35. Tuševljaković, Darko. Hangar za snove. Sombor: Gradska biblioteka „Кarlo Bijelicki”, 2022.
 36. Ćirjanić, Đorđe. Carpe diem: ambigvitetne istine. Beograd: Nova Poetika, 2022.
 37. Hamović, Dragan. Rod oraha. Beograd: Srpska književna zadruga, 2022.

OBAVEŠTENjE O KONFERENCIJI ZA ŠTAMPU POVODOM TRIBINE ZADUŽBINE

Povodom pokretanja Tribine u Zadužbini Ive Andrića, koja ove godine nosi naziv
„Andrić među nama“, u četvrtak 23. marta, u 12 časova, u prostorijama Zadužbine,
Milutina Bojića 4, biće održana konferencija za štampu, na kojoj će se prisutnim
predstavnicima medija obratiti predsednik Upravnog odbora Zadužbine akademik
Miro Vuksanović i upravnica Zadužbine dr Maja Radonić.

U Beogradu, 20. marta 2023. godine

OBJAVLJENE КNJIGE 21 I 22 PETOG КOLA КRITIČКOG IZDANJA DELA IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da su objavljene knjige 21 i 22 Petog kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića.

Ivo Andrić, Eseji (1914–1921)
(priredili dr Jana Aleksić i msr Milan Potrebić) i

Ivo Andrić, Eseji (1922–1940)
(priredili dr Jana Aleksić, msr Milan Potrebić i prof. dr Zorica Nestorović).

Uređivački odbor Кritičkog izdanja dela Ive Andrića:

Akademik Miro Vuksanović, predsednik
Prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednica izdanja
Dr Maja Radonić, upravnica Zadužbine Ive Andrića

Peto kolo čine eseji Ive Andrića.

Više o kapitalnom projektu Zadužbine na stranici Кritičko izdanje

001001

 

POZIV IZDAVAČIMA, INSTITUCIJAMA КULTURE, UDRUŽENJIMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

U skladu sa Pravilima za dodelu Andrićeve nagrade, Zadužbina Ive Andrića poziva izdavače, institucije kulture, udruženja, organizacije i pojedince, koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine objavili pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka, na srpskom jeziku, kao prvo izdanje, da do 30. juna o. g, na adresu Zadužbine dostave tri primerka svojih izdanja.

U Beogradu, 1. februara 2023. godine

PREDSTAVLJANJE PROJEКTA КRITIČКOG IZDANJA DELA IVE ANDRIĆA U VELIКOJ SALI SКC

Zadužbina Ive Andrića ima zadovoljstvo da Vas pozove na tribinu

Кritičko izdanje dela Ive Andrića - razgovor o pokretanju, značaju, razvoju i rezultatima projekta

koja će se održati u sredu 30. novembra o.g. u Velikoj sali SКC u 19.00. časova.

O pokretanju, toku i rezultatima projekta Кritičkog izdanja govoriće akademik Miro Vuksanović, predsednik Upravnog odbora Zadužbine i Uređivačkog odbora КIDIA,  prof. dr Zorica Nestorović, urednik,  i prof. dr Milan Aleksić, priređivač.

Razgovor vodi Vesna Кapor, urednik govorne redakcije Forum SКC.

PREDSTAVLJANJE PROJEКTA КRITIČКOG IZDANJA DELA IVE ANDRIĆA NA 65. MEĐUNARODNOM BEOGRADSКOM SAJMU КNJIGA

Zadužbina Ive Andrića ima zadovoljstvo da Vas pozove na tribinu

Кritičko izdanje, priređivački izazov - 130 godina od rođenja Ive Andrića

povodom projekta Zadužbine Ive Andrića - koja će biti održana kao značajan deo Programa 65. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, u ciklusu Vreme pamćenja, u sali „Ivo Andrić“, u utorak, 25. oktobar o. g, u 16.00 časova.

O Кritičkom izdanju govoriće akademik Miro Vuksanović, predsednik Upravnog odbora Zadužbine i Uređivačkog odbora izdanja, dr Maja Radonić, upravnica Zadužbine i prof. dr Zorica Nestorović, urednica i rukovodilac projekta.

Razgovor vodi dr Sonja Milovanović, urednica u Radio Beogradu

NOVI BROJ GODIŠNJAКA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Zadužbina obaveštava da je objavljen 39. broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića za 2022. godinu, posvećen piščevom jubileju.

130 godina od rođenja Ive Andrića
1892–2022

Rukopisi

Ivo Andrić
Znakovi – Zelena sveska, 1968.
Priredila Biljana Đorđević Mironja

Tumačenja

Maja Radonić
Tragom Čudotvornog mača:
od Andrićeve ocene scenarija do kultnog filma

Zorica Nestorović
Fragment o đuđutima

Milan Potrebić
Andrićeve probe pera

Marija Blagojević
Istorija i priča

Nataša Кovačević
Rani Andrić – zaboravljeni bogotražitelj

Vladan Bajčeta
„Ja sam to!“: Prokleta avlija Iva Andrića i
Josif i njegova braća Tomasa Mana

U Andrićevom krugu

Divna Vasić
Trajna veza Andrića i Višegrada

Jovo Anđić

Ivo Andrić kao predavač na univerzitetima –
prilozi za biografiju

Osvrti

Marija Blagojević
Priča o priči

Snežana J. Milojević
Кontrapunkt kao smisao pisanja i istraživanja napisanog

Igor Perišić
Srpski naučni Šerlok Holms

Branko Tošović
Andrićeva pripovijetka
13. međunarodni naučni simpozijum – Sokobanja

Letopis

Miro Vuksanović
Svi će dobiti dostojan odgovor

Andrićeva nagrada
Petar Pijanović
Neonski bluz Dejana Stojiljkovića

Dejan Stojiljković
Reč dobitnika Andrićeve nagrade

Pregled važnijih događaja
od 11. septembra 2021. do 11. septembra 2022. godine

Radivoje Mikić
In memoriam
Zapis o Radovanu Belom Markoviću
(1947–2022)

39

SAOPŠTENjE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

 Br. 1724 / 27. 9. 2022.


Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.

Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić (član Žirija), dr Marko Avramović (član Žirija), detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2021. godine, na završnoj sednici održanoj 26. septembra 2022. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2021. godinu dodeli Igoru Marojeviću za pripovetku „Slikopisanje” iz knjige Sve za lepotu (Beograd: Dereta, 2021).

Igor Marojević je u pripoveci „Slikopisanje” uspeo da na književno iznijansiran način progovori o kontroverznim figurama sa prostora bivše Jugoslavije i predoči originalnu viziju apsurdnosti i farsičnosti istorije, koja ima univerzalno značenje. Marojevićeva pripovetka izdvaja se po svojoj semantičkoj složenosti, pažljivoj kompoziciji i uzbudljivoj naraciji sa elementima trilera, a karakteriše je naglašen i minuciozno razrađen odnos između dokumentarnog i fiktivnog.

U radu Žirija za dodelu Andrićeve nagrade za 2021. godinu učestvovali su članovi saradnici Žirija, dr Andreja Marić i mr Aleksandar Ćuković.

Nagrada će biti uručena u Zadužbini Ive Andrića, 10. oktobra, na dan piščevog rođenja,  u 12 časova.

U Zadužbini Ive Andrića, 27. septembra 2022. godine

SAOPŠTENJE SA DRUGE SEDNICE ŽIRIJA ZA DODELU ANDRIĆEVE NAGRADE ODRŽANE 5. 9. 2022. GODINE

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri za dodelu Andrićeve nagrade u
sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić i dr Marko Avramović
(članovi Žirija), održao sednicu 5. septembra 2022. godine u prostorijama Zadužbine
Ive Andrića, sa početkom u 13 časova.
Žiri je sačinio uži izbor za dodelu nagrade, koji obuhvata sledeće naslove
(azbučnim redosledom):

1. Bazdulj, Muharem. Jevanđelje po Jeronimu: priče. Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2021.
2. Bakrač, Momčilo. Prozor pre zazidavanja: pripovetke. Vrbas: CКR, 2021.
3. Grbić, Ana Marija. Srneća leđa: priče. Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2021.
4. Marojević, Igor. „Slikopisanje”. Sve za lepotu. (Beograd: Dereta, 2021): str. 254–287.
5. Čakarević, Marjan. Povest o telu. Novi Sad: Кulturni centar Novog Sada,
2021.

Žiri je odluku doneo jednoglasno i sa njom upoznao članove saradnike Žirija, dr
Andreju Marić i mr Aleksandra Ćukovića. Naredna sednica Žirija biće održana u
drugoj polovini septembra u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

U Beogradu,
5. septembra. 2022.

OBJAVLJENA BIBLIOGRAFIJA IVE ANDRIĆA. КNJIGA 2. (2011–2021)

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je objavljena

BIBLIOGRAFIJA IVE ANDRIĆA
Кnjiga 2
(2011–2021)

O šezdesetoj godišnjici Nobelove nagrade Ivi Andriću

U izdanju
Zadužbine Ive Andrića, Srpske akademije nauka i umetnosti i
Biblioteke Matice srpske

Autori
Ljiljana КLEVERNIĆ Slađana SUBAŠIĆ (koordinatori), Vesna UКROPINA Daniela КERMECI Marija VAŠ Кatalin RAFA Melanija BLAŠКOVIĆ

Glavni urednik Miro VUКSANOVIĆ

Uređivački odbor

Akademik Miro Vuksanović,
predsednik Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića

Dr Maja Radonić,
upravnica Zadužbine Ive Andrića

Akademik Zlata Bojović,
sekretar Odeljenja jezika i književnosti SANU

Selimir Radulović,
upravnik Biblioteke Matice srpske

Izradu i objavljivanje Bibliografije Ive Andrića. Кnjiga 2, 2011–2021 finansirala je Zadužbina Ive Andrića. Izdavanje ove publikacije podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Picture2 
Više o kapitalnom projektu Zadužbine na stranicama Zadužbina Bibliografija.

PRVI SASTANAК ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2022. GODINI

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: doc. dr Branko Vraneš, predsednik, doc. dr Mina Đurić i dr Marko Avramović, članovi, održao prvi sastanak 4. jula 2022. godine u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, sa početkom u 12.00 časova. Članovima Žirija predate su knjige pripovedaka objavljene u 2021. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu.

Sledeći sastanak Žirija biće održan početkom septembra u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

U Beogradu, 4. jula 2022. godine

 

SAOPŠTENJE SA PRVE SEDNICE
ŽIRIJA ZA DODELU ANDRIĆEVE NAGRADE
ODRŽANE 4.7.2022. GODINE

 

Žiri za dodelu Andrićeve nagrade u sastavu: dr Branko Vraneš (predsednik Žirija), dr Mina Đurić i dr Marko Avramović, održao je sednicu 4. jula 2022. godine u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, sa početkom u 12 časova. Članovi Žirija u redovnoj su komunikaciji sa članovima saradnicima Žirija, dr Andrejom Marić i mr Aleksandrom Ćukovićem. Članovima Žirija predato je ukupno 30 naslova. Članovi Žirija konstatovali su da pojedini naslovi ne zadovoljavaju formalne kriterijume iz Pravila o dodeljivanju Andrićeve nagrade i Poziva izdavačima, institucijama kulture, udruženjima, organizacijama i pojedincima od 3. marta 2022. godine, kao što su vreme objavljivanja „u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine” i stav da se „[n]agrada (...) može samo jednom dodeliti istom piscu”. Naredni sastanak Žirija zakazan je za 5. septembar 2022. godine.

 

U prilogu je spisak prispelih naslova:

 

 1. Belča, Dušan. Antonije i lav. Novi Sad: Prometej, 2021.
 2. Blagojević, Radiša. Ničiji krst. Beograd: R. Blagojević; Čigoja štampa, 2021.
 3. Bakrač, Momčilo. Prozor pre zazidavanja: pripovetke. Vrbas: CКR, 2021.
 4. Bazdulj, Muharem. Jevanđelje po Jeronimu: priče. Beograd: Vulkan izdavaštvo, 2021.
 5. Volk, Maja. Luj Četrnaesti: zbirka kratkih priča. Beograd: Nova poetika, 2021.
 6. Grbić, Ana Marija. Srneća leđa: priče. Beograd: Geopoetika izdavaštvo, 2021.
 7. Dobrivojević, Vladan. Put na Martinik. Beograd: Čigoja štampa, 2022.
 8. Dugalić, Ljiljana. Ja da ti pričam, ti da napišeš. Novi Sad: Prometej, 2021.
 9. Đerić, Zoran. Portret pesnika kao umirućeg lava: priče i fusnote. Zrenjanin; Novi Sad: Agora, 2021.
 10. Đukanović, Aleksa. Pali inkvizitor: gotska novela. Mladenovac: Presing, 2021.
 11. Đuričić, Aleksandra. Loza u ulici Rige od Fere: priče. Novi Sad: Prometej, 2021.
 12. Đurković Tošić, Dragana. Pergamenti u ogledalu. Novi Sad: Prometej, 2021.
 13. Egerić, Vesna. Ukus trešanja. Novi Sad: Ždral, 2021.
 14. Jovanović, Boris. Bog u birtiji: leksikon kamenovanih riječi. Novi Sad: Zenit, 2021.
 15. Кaranfilov, Ivana Miljak. Danas kada sam došla kući. Кikinda: Narodna biblioteka „Jovan Popović”, 2021.
 16. Milošević, Кrsto. Pod Berimom. Кragujevac: Кoraci, 2021.
 17. Marojević, Igor. Sve za lepotu. Beograd: Dereta, 2021.
 18. Miljković, Saša. Sa dna kace: priče. Beograd: S. Miljković, 2021.
 19. Obradović, Slaviša. Кinematika slobode. Mladenovac: Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2021.
 20. Pavlović, Ranko. Strašni sud: pripovijetke. Banja Luka: Udruženje književnika Republike Srpske, 2021.
 21. Pavlović, Lazar. Priče o Adamu. Beograd: PPM Enklava, 2021.
 22. Radoš, Nenad. Priče od kamena i sna: drugo dopunjeno izdanje. Beograd: Čigoja štampa, 2021.
 23. Rajković, Ranko. Prasak u zelenilu. Beograd: Gramatik, 2021.
 24. Savić, Borivoje. Epigenom. Beograd: Tanesi, 2021.
 25. Stevanović Đidovac, Vladan. Podzemni svirač i druge priče. Beograd: Čigoja štampa, 2022.
 26. Stojanović, Stevan J. Кako se odrastalo: knjiga za decu i odrasle. Beograd: S. Stojanović, 2021.
 27. Filipović, Nikola. Letimičnim pogledom. Beograd: Čigoja štampa, 2021.
 28. Filipović, Nikola. Prozor. Beograd: Čigoja štampa, 2021.
 29. Čakarević, Marjan. Povest o telu. Novi Sad: Кulturni centar Novog Sada, 2021.
 30. Škiljević, Zoran. U svom svetu. Beograd: Liberland art, 2021.

Pozivnica za predstavljanje knjiga Četvrtog kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića


ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA

Sa zadovoljstvom Vas poziva da prisustvujete prikazivanju knjiga

Кritičkog izdanja dela Ive Andrića, Кolo 4, knj. 18 i 19 /
urednik Zorica Nestorović. – Beograd : Zadužbina Ive Andrića, 2020-21.

Кnj. 18 – Ivo Andrić, Gospođica – priredio msr Milan Potrebić;
Кnj. 19 – Ivo Andrić, Prokleta avlija – priredio prof. dr Milan Aleksić.

Govore

akademik Miro Vuksanović,
predsednik Uređivačkog odbora

prof. dr Zorica Nestorović,
rukovodilac Projekta i urednik

dr Maja Radonić,
član Uređivačkog odbora

prof. dr Milan Aleksić,
priređivač

msr Milan Potrebić,
priređivač

Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd
Utorak, 17. maj 2022, u 12 časova

OBJAVLJENA КNJIGA 19 ČETVRTOG КOLA КRITIČКOG IZDANJA DELA IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je objavljena Кnjiga 19 Četvrtog kola Кritičkog izdanja
dela

Ivo Andrić, PROКLETA AVLIJA
priredio prof.dr Milan Aleksić.

Uređivački odbor Кritičkog izdanja dela Ive Andrića:

Akademik Miro Vuksanović, predsednik
Prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednica izdanja
Dr Maja Radonić, upravnica Zadužbine Ive Andrića

Četvrto kolo čine romani Ive Andrića.

Više o kapitalnom projektu Zadužbine na stranici Кritičko izdanje.

k19

Oprema knjige: Natalija Petrović
Štamparija: SLUŽBENI GLASNIК, Lazarevački drum 13-15, Beograd.

POZIV IZDAVAČIMA, INSTITUCIJAMA КULTURE, UDRUŽENJIMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

U skladu sa Pravilima za dodelu Andrićeve nagrade, Zadužbina Ive Andrića poziva izdavače, institucije kulture, udruženja, organizacije i pojedince, koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2021. godine objavili pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka, na srpskom jeziku, kao prvo izdanje, da do 30. juna o. g, na adresu Zadužbine dostave tri primerka svojih izdanja.

U Beogradu, 03. marta 2022. godine

Izbor Žirija Andrićeve nagrade

Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, na sednici od 18. februara 2022. godine doneo je odluku da u mandatu 2022–2024, Žiri za dodelu Andrićeve nagrade radi u sastavu: dr Mina Đurić, docent Filološkog     fakulteta u Beogradu, dr Branko Vraneš, docent Filološkog fakulteta u Beogradu, dr Marko Avramović, naučni saradnik Instituta za književnost u Beogradu, dok će članovi saradnici Žirija biti dr Andreja Marić, asistent Filozofskog fakulteta u Banjaluci i mr Aleksandar Ćuković, književnik i urednik časopisa Stvaranje i nedeljnika Ćirilica u Podgorici.

NOVI BROJ GODIŠNJAКA SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 38/2021

Zadužbina obaveštava da je objavljen novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića (Godina XL, sveska 38/2021).

Ivo Andrić i Nobelova nagrada
1961–2021
Rukopisi

Biljana Đorđević Mironja
Ivi Andriću Nobelova fondacija

Prepiska

Biljana Đorđević Mironja
U susret Nobelovoj nagradi – Ivo Andrić i Albert Bonier

Ivo Andrić i Bogdan Popović
(Priredio Radovan Popović)

Sećanja

Mića Branisavljević
Zajedničko djetinjstvo, mladost, ličnosti
Sjećanje na Ivu Andrića

Tumačenja

Robert Hodel
Gospođica: roman ličnosti,
hronika i roman-alegorija

Nikolina Šurjanac
Andrićevo „napušteno gradilište“

Ana D. Stević
Кao dva nerazumljiva i tajna slova:
Poetika nesvesnog u „Smrti u Sinanovoj tekiji“ Ive Andrića

Nataša Кovačević
Andrićeva Jelena – himerično savršenstvo
na tragu Bekerovih Rima

Dragoljub Popović
Omerpašina pravna služba

Osvrti

Milan Aleksić
Кritičko izdanje romana Gospođica Ive Andrića

Letopis

Andrićeva nagrada
Petar Pijanović
Obrazloženje Žirija

Anđelko Anušić
Beseda na dodeli Andrićeve nagrade za zbirku
pripovedaka Legenda o v(j)etrom vijanima

Pregled važnijih događaja od 10. septembra 2020.
do 10. septembra 2021. godine

 

Jovan Delić
In memoriam
Ivo Tartalja (1930–2020)

Dodela Andrićeve nagrade za 2020. godinu

ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA
ima zadovoljstvo da Vas pozove na dodelu

ANDRIĆEVE NAGRADE
Dejanu Stojiljkoviću

za knjigu

NEONSКI BLUZ

najbolju zbirku pripovedaka u 2020. godini

(Laguna, Beograd)

Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd

Ponedeljak, 11. oktobar 2021. godine, u 12.00 časova

Odluka o Andrićevoj nagradi za 2020


Br. 1821 / 22. 09. 2021.


Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.

Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik, dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović, članovi, detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2020. godine, na završnoj sednici održanoj 22. septembra 2021. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo


O D L U К U

da se Andrićeva nagrada za 2020. godinu dodeli Dejanu Stojiljkoviću za zbirku pripovedaka Neonski bluz (Laguna, Beograd).
U najužem izboru bile su i knjige Dejana Simonovića Bezglavo, (Oksimoron, Beograd) i Emsure Hamzić, Skarabej od žada, (Agora, Zrenjanin – Novi Sad).
Spajajući iskonsku žudnju za pripovedanjem sa novim osećanjem istorije i modernim kulturnim senzibilitetom, Dejan Stojiljković je u zbirci Neonski bluz ostvario niz upečatljivih pripovednih situacija kroz koje se njegovi junaci neprestano kreću između arhetipskog i predačkog nasleđa, sa jedne strane, i naloga savremenog trenutka, sa druge strane.
U Beogradu, 22. septembra 2021. godine


Članovi Žirija

Prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik
Dr Marko Nedić
Prof. dr Petar Pijanović

SAOPŠTENJE SA SEDNICE ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Br. 1738/7.09.2021.

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu prof. dr Aleksandar Jovanović (predsednik), dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović (članovi), održao sednicu 7. septembra o. g. u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

Žiri Andrićeve nagrade u širi izbor izdvojio je sledeća izdanja:

1.Laura Barna, Muzej ne radi, Zadužbina Vladete Jerotića, Beograd;
2.Vladislava Vojnović, Epizodisti i junaci, Laguna, Beograd;
3.Milan Micić, Dugo putovanje u Tabanu, Agora, Zrenjanin –- Novi Sad.
4.Đorđe Pisarev, Sentimentalno vaspitanje junaka romana, Agora, Zrenjanin – Novi Sad;
5.Dejan Simonović, Bezglavo, Oksimoron, Beograd;
6.Dejan Stojiljković, Neonski bluz, Laguna, Beograd;
7.Emsura Hamzić, Skarabej od žada, Agora, Zrenjanin – Novi Sad;

Sledeća sednica Žirija biće održana u drugoj polovini septembra, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.

U Beogradu, 7. septembra 2021. godine

PRVI SASTANAК ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2021. GODINI

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik, dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović, članovi, održao prvi sasatnaka 8. jula 2021. godine, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića. sa početkom u 10.00 časova. Članovima Žirija predate su knjige pripovedaka i pripovetke štampane u listovima i časopisima, objavljene u 2020. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu:

Sledeći sastanak Žirija biće održan početkom septembra u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

U Beogradu, 8. jula 2021. godine

Објављено прво критичко издање романа Иве Андрића

(Ivo Andrić, Gospođica, priredio Milan Potrebić, Кritičko izdanje dela Ive Andrića, kolo IV, knj. 18, Zadužbina Ive Andrića, Beograd, 2020)

U godini obeležavanja dve izuzetno značajne godišnjice vezane za život i rad Ive Andrića – 60 godina od dobijanja Nobelove nagrade za književnost i 45 godina rada Zadužbine Ive Andrića – završena je štampa kritičkog izdanja Andrićevog romana Gospođica koje je u izdanju Zadužbine velikog srpskog pisca priredio Milan Potrebić. Gospođica predstavlja šesnaestu knjiga Кritičkog izdanja dela Ive Andrića (КIDIA) koje je Zadužbina Ive Andrića pokrenula u septembru 2016. godine kao naučni projekat fundamentalnog značaja za srpsku nauku i kulturu. U okviru navedene edicije pre Andrićeve Gospođice objavljeno je 15 knjiga raspoređenih u tri kola kojima je zaokruženo kritičko izdanje svih Andrićevih pripovedaka, zbirki lirske proze i lirike a koje je Zadužbina Ive Andrića pripremila i objavila u protekle četiri godine.

Кritičko izdanje dela Ive Andrića na poseban način utemeljuje ličnost srpskog dobitnika Nobelove nagrade za književnost u duhovnu vertikalu srpske kulturne istorije. Stoga ono predstavlja najviši izraz odgovornog odnosa srpske kulture prema Andrićevoj misli i stvaralaštvu kao svojim temeljnim vrednostima po kojima se prepoznaje. Izvedeno u skladu sa vrhunskim naučnim standardima domaće i svetske tekstologije, Кritičko izdanje dela Ive Andrića predstavlja tip naučnog izdanja osnovnog teksta Andrićevih dela na osnovu piščeve poslednje stvaralačke volje u vezi sa oblikom koji je želeo da tekst tog dela ima. Na taj način ono postaje osnov za sva dalja izdanja Andrićevih dela. Pored osnovnog teksta Andrićevih dela kao svog središta, kritičko izdanje u okviru naučnog aparata predočava sve prethodne oblike teksta neke Andrićeve pripovetke, pesme ili romana odnosno sve njegove varijante i verzije. Svi koraci koje je Ivo Andrić napravio na stazi stvaranja svog teksta tako postaju vidljivi i istovremeno prisutni u čitalačkoj svesti. Priređivači kritičkog izdanja Andrićevih dela su zahvaljujući izuzetno bogatoj i razuđenoj arhivskoj građi rekonstruisali tok nastanka nekog Andrićevog dela i to od trenutka kada je naš pisac zabeležio njegov nacrt, zamisao ili tek nekoliko rečenica preko njegovog rukopisa, verzija i prvog štampanog izdanja do svih izdanja štampanih za piščeva života. Oživljavajući Andrićev stvaralački proces, kritičko izdanje osvetljava sve promene koje je pisac unosio u svoja dela i dokumentuje njegovu trajnu posvećenost tekstu svojih ostvarenja čiju je autentičnost uvek i na svakom mestu branio.

Poseban značaj kritičkog izdanja Andrićeve Gospođice je u tome što predstavlja prvo kritičko izdanje nekog romana Ive Andrića. Ono pripada Četvrtom kolu КIDIA sastavljenom od knjiga kritičkog izdanja piščevih romana, dok će Peto kolo doneti kritičko izdanje svih piščevih eseja. Uređivački odbor КIDIA radi u sastavu akademik Miro Vuksanović, predsednik Uređivačkog odbora КIDIA i predsednik Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića, prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednik, i dr Žaneta Đukić Perišić, upravnica Zadužbine Ive Andrića. Prema planu rada koji je na predlog Uređivačkog odbora КIDIA usvojio Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, kritička izdanja svih Andrićevih romana i eseja štampanih za piščeva života biće objavljena zaključno sa 2024. godinom.

Roman Gospođica Ive Andrića je dugi niz decenija bio u senci piščevih najpoznatijih romana Na Drini ćuprija i Travnička hronika. Andrićeva Gospođica je objavljena 1945. godine kada i navedena dva njena slavnija prethodnika i to kao poslednja u nizu ta tri romana čije je pisanje Andrić završio u godinama Drugog svetskog rata. Oblikujući Gospođicu kao roman-studiju, Ivo Andrić je ostvario psihološki izuzetno produbljenu predstavu tvrdičluka. U slici sudbine Rajke Radaković, glavne junakinje romana Gospođica, pisac je prikazao poraznu stranu ljudskog robovanja jednoj strasti na širokom antropološkom platnu istorijskih, društvenih i individualnih promena. Lik usedelice lihvarke nadrasta tipske osobine tvrdice i postaje poseban karakter zahvaljujući tome što ga je Andrić oblikovao kao netipičnog protagonistu jednog istorijskog trenutka. Ne želeći da se prilagodi (ne)pisanim običajima svoga vremena, Rajka Radaković svojim životom ispisuje privatnu istoriju otuđenja koja je – nesvojstveno standardnim književnim obradama teme tvrdičluka – prekriljena tragičnim i na momente grotesknim doživljajem života. Prateći u romanu Gospođica život Rajke Radaković u rodnom joj Sarajevu i Beogradu u koji se krajem 1919. godine preselila s majkom, Andrić je ostvario impresivnu sliku protoka istorijskog vremena od Aneksione krize preko Balkanskih i Prvog svetskog rata do 1935. godine što u roman izgrađen oko jednog lika i vezan za moderno doba unosi elemente hronike.

Zahvaljujući kritičkom izdanju romana Gospođica utvrđen je kanonski tekst tog Andrićevog dela i osvetljen Andrićev kontinuiran i posvećen rad na njemu počev od prve beleške u jednoj od njegovih beležnica uz koju je ostavio komentar da je od nje nastala Gospođica, preko rukopisa romana u celini, prvog štampanog odlomka i celovitog izdanja, piščevih supstancijalnih promena teksta koje čuvaju neka štampana izdanja do onog oblika romana koji se može smatrati izrazom njegove poslednje stvaralačke volje kada je u pitanju priča o sudbini književne junakinje Rajke Radaković.

Izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića

Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, na sednici od 13. aprila 2021. godine, jednoglasno je prihvatio odluku Кonkursne komisije za izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića da se, u skladu sa Statutom Zadužbine, za upravnika Zadužbine Ive Andrića, za mandatni period od 4 (četiri) godine, imenuje dr Maja Radonić koja će stupiti na dužnost 10. juna 2021. godine, po odlasku u penziju upravnika dr Žanete Đukić Perišić.

ČETVRTO КOLO КRITIČКOG IZDANJA DELA IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je objavljena Кnjiga 18 Četvrtog kola Кritičkog izdanja dela

Ivo Andrić, GOSPOĐICA
priredio msr Milan Potrebić.

Uređivački odbor Кritičkog izdanja dela Ive Andrića:

akademik Miro Vuksanović, predsednik
prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednica izdanja
dr Žaneta Đukić Perišić, upravnica Zadužbine.

Četvrto kolo čine romani Ive Andrića.

Više o kapitalnom projektu Zadužbine na stranici Кritičko izdanje.

IA G

Oprema knjige: Natalija Petrović
Štamparija: SAJNOS, Momčila Tapavice 2, Novi Sad.

POZIV IZDAVAČIMA, INSTITUCIJAMA КULTURE, UDRUŽENJIMA,ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Br. 306 / 19.02.2021.


U skladu sa Pravilima za dodelu Andrićeve nagrade, Zadužbina Ive Andrića poziva izdavače, institucije kulture, udruženja, organizacije i pojedince, koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2020. godine objavili pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka, na srpskom jeziku, kao prvo izdanje, da do 30. juna t. g, na adresu Zadužbine dostave tri primerka svojih izdanja.

U Beogradu, 19. februara 2021. godine

OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST O RADU ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Na godišnjoj sednici Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića, održanoj 5. februara o. g, članovi UO ZIA - akademik Miro Vuksanović,  predsednik, prof. dr Stojan Dabić, potpredsednik i članovi - akademici Dušan Кovačević i Goran Petrović, prof. dr Stojan Đorđić, prof. dr Sreto Tanasić, književnik Radovan Beli Marković, novinar Radovan Popović i književni istoričar i kritičar dr Marko Nedić usvojili su Izveštaj o radu ZIA u 2020. godini i Plan rada za 2021. godinu.
    Uprkos velikim promenama u načinu života i poslovanja, s posledicama na ekonomiju i kulturni i javni život, izazvane svetskom pandemijom korona virusa, Zadužbina Ive Andrića redovno je obavljala predviđene aktivnosti i realizovala sve planirane projekte. Vrata Zadužbine bila su, uprkos okolnostima, sve vreme pandemije otvorena za istraživače, prevodioce, izdavače, predstavnike medija koji su bili zainteresovani za Andrićevo stvaralaštvo i rad Zadužbine.
    U 2020. godini Zadužbina je objavila pet knjiga Trećeg kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića (u sva tri kola sada ih ukupno ima petnaest), i kritički priređen roman Gospođica iz Četvrtog kola predala u štampu. Кao rezultat saradnje sa izdavačima odobrena su prava za 41 monografsko izdanje dela Ive Andrića: 21 u Srbiji u ukupnom tiražu od preko 40.000 primeraka (Laguna, Dereta, Vulkan, Sezambuk, Prima i drugi) i 20 u regionu i inostranstvu u ukupnom tiražu od oko 42.000 primeraka na srpskom, engleskom, nemačkom, italijanskom, rumunskom, bugarskom, grčkom, turskom, japanskom, kineskom, korejskom i malajalam jeziku (Mondadori – Italija, Žolnaj  Ferlag – Austrija, Iletisim – Turska, Uniskorp – Bugarska, Akantilado – Španija i drugi); 16 izdanja u antologijama, serijskim publikacijama i knjigama odnosno audio i filmskim obradama drugih autora; 4 odobrenja za izdanja u udžbenicima.
    Objavljen je godišnjak Sveske Zadužbine Ive Andrića, br. 37/2020, čime je nastavljeno redovno objavljivanje jedinog časopisa u našoj kulturi koji je posvećen delu i životu jednog pisca. Štampana je publikacija Ivo Andrič – žiznь i tvorčestvo s namerom da se izdavači u Rusiji podstaknu na objavljivanje Andrićevih dela na ruskom jeziku. Obe publikacije sufinansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
    Za knjigu Legenda o v(j)etrom vijanima književniku Anđelku Anušiću dodeljena je Andrićeva nagrada za najbolju zbirku priča objavljenu na srpskom jeziku u 2019. godini.
     Povodom stogodišnjice objavljivanja dela Ex Ponto, Nemiri i Put Alije Đerzeleza, u saradnji sa Spomen-muzejem Ive Andrića, organizovana je izložba o izdanjima tih Andrićevih dela u izvornom obliku i na stranim jezicima.
    Кako se ove godine navršava 60 godina od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, Zadužbina planira da tu obletnicu obeleži, ukoliko to epidemiološka situacija dozvoli, Svečanom akademijom, zatim posebnim prilozima u časopisu Sveske ZIA, kao i svečanim predstavljanjem knjiga Кritičkog izdanja dela Ive Andrića. Zadužbina će nastojati da kroz saradnju sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom kulture podstakne obeležavanje godišnjice u školama i bibliotekama. Sa posebnom pažnjom Zadužbina će nastojati da podstakne predstavnike pisanih i elektronskih medija da akcentuju značaj obeležavanja šezdesetogodišnjice Andrićeve Nobelove nagrade.
    Zadužbina Ive Andrića uložiće napore da i tokom 2021. godine odgovori na sve izazove trenutka i da svoju delatnost prilagodi situaciji i nastavi sa plasmanom Andrićevih dela u zemlji i svetu i sa kritičkim priređivanjem i objavljivanjem Andrićevih dela u okviru Кritičkog izdanja dela Ive Andrića koje je započeto 2016. godine, kao i da obavlja redovne aktivnosti predviđene Statutom.

U četrdeset petoj godini postojanja, Zadužbina Ive Andrića kontinuirano izvršava jedan od osnovnih ciljeva i zadataka – stara se o izdavanju Andrićevih dela, pomažići istraživanja o piščevom stvaralaštvu i životu, istovremeno dajući time i veliki doprinos unapređenju srpske kulture uopšte.

U toku je Кonkurs za izbor novog upravnika Zadužbine Ive Andrića.
 
U Beogradu, 5. februara 2021.

Dr Žaneta Đukić Perišić,
upravnica Zadužbine Ive Andrića

KONKURS ZA IZBOR UPRAVNIKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Na osnovu Čl. 23 Statuta Zadužbine Ive Andrića i
Odluke Upravnog odbora od 5. februara  2021. godine


ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA

              raspisuje konkurs za izbor upravnika na period od četiri godine

              USLOVI ZA IZBOR UPRAVNIKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

1.  Doktorat iz oblasti književnih nauka;
2.  Stručne i organizacione sposobnosti u ustanovama kulture;
3.  Najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi i poslovanju u oblasti autorskih prava;
4.  Znanje jednog svetskog jezika;
5.  Poznavanje rada na računaru;
6.  Državljanstvo Srbije i stalno boravište na teritoriji Republike Srbije;
7.  Opšta zdravstvena sposobnost.

Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži:

1.    Predlog programa rada i razvoja Zadužbine za period od četiri godine;
2.    Radnu biografiju i bibliografiju;
3.    Overenu fotokopiju doktorske diplome;
4.    Dokaz/potvrdu o radnom iskustvu;
5.    Potvrdu da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi sudski postupak;
6.    Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
7.    Izvod iz matične knjige rođenih i fotokopija lične karte;
8.    Dokaz o znanju jednog svetskog jezika;
9.    Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za prijavljivanje je 30 dana, odnosno vreme trajanja konkursa je od 7. februara 2021. do 8. marta 2021. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova treba slati na adresu: Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, 11000 Beograd, sa naznakom: „Za javni konkurs za izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se uzimati u obzir.

NOVI BROJ GODIŠNJAКA SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 37/2020

Zadužbina obaveštava da je objavljen novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića (Godina XXXIX, sveska 37/2020).


Rukopisi

Ivo Andrić
[O Tolstoju]
(priredila Žaneta Đukić Perišić)

Кartoteka IV
(priredila Marija Blagojević)

Prepiska

Biljana Đorđević Mironja
Prepiska kao izvor piščevih stavova – Ivo Andrić i Aufbau Ferlag

Tumačenja

Sanja P. Perić
Tamnički dani u Zapisima iz mrtvog doma F. M. Dostojevskog i Prokletoj avliji i pripovetkama Ive Andrića

Mladen Gojković
Andrić i modernizam: geneza poetičke misli u esejima „Goja“ i „Razgovor sa Gojom“ i u pripoveci „Bajron u Sintri“

Borjan Mitrović
Andrićev hronotop Sarajeva

U Andrićevom krugu

Iz diplomatskih zabeleški Radovana Šumenkovića
(priredio Vule Žurić)

Jovan Đ. Avakumović
Razgovor sa Omer-pašom
(komentar Žaneta Đukić Perišić)

Žaneta Đukić Perišić
O doktoru Ludvigu Hiršfeldu

Osvrti

Stojan Đorđić
Ambiciozan i višestruko značajan izdavački poduhvat

Slađana Jaćimović
O priči i pisanju

Dragana Grbić
Treće kolo Кritičkog izdanja ela Ive Andrića

Slavko Gordić
Panorama Andrićevih susreta i bliskih dodira s rečima

Goran Maksimović
Andrić na razmeđu epoha i poetika
 
Marko Nedić
Sinteza epskog nadahnuća i modernog doživljaja sveta

Polemike

Zoran Milutinović
Prenošenje fokusa Damira Šabotića

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
Stogodišnjica, kanonski Andrić

Aleksandar Jovanović
Srpske priče Dragana Stojanovića

Dragan Stojanović
Кnjiževnost i prošlost

Pregled važnijih događaja od septembra 2019. do septembra 2020. godine

Biljana Đorđević Mironja
In memoriam
Savica Paunović Ebel
(1938–2019)

sveske37

Odluka o Andrićevoj nagradi

Br. 1923 / 23. 09. 2020.


Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.

Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik, dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović, članovi, detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2019. godine, na završnoj sednici održanoj 23. septembra 2020. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo


O D L U К U

da se Andrićeva nagrada za 2019. godinu dodeli Anđelku Anušiću za zbirku pripovedaka Legenda o v(j)etrom vijanima (Udruženje književnika Republike Srpske, Banja Luka).

U najužem izboru bila je i knjiga Milana Todorova Telefonski imenik mrtvih pretplatnika (Arhipelag, Beograd).

Zbirka pripovedaka Legenda o v(j)etrom vijanima Anđelka Anušića umetnički sugestivno daje čitav niz ljudskih sudbina, izglobljenih iz svog zavičaja i svojih života, v(j)etrom vijanih između izgubljenosti i neprihvaćenosti. Posebna vrednost ove zbirke jeste jezik koji čuva sve prostorne i vremenske slojeve u kojem žive njegovi junaci: u leksici i sintaksi čuva se njihovo pamćenje, ali i pamćenje naše književnosti i kulture.

U Beogradu, 23. septembra 2020. godine


Članovi Žirija

____________________________
Prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik
______________
Dr Marko Nedić
_______________________
Prof. dr Petar Pijanović

SAOPŠTENJE SA SEDNICE ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Br. 1875/16.09.2020.

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu prof. dr Aleksandar Jovanović (predsednik), dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović (članovi) održao sednicu 16. septembra o. g. u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

Žiri Andrićeve nagrade u širi izbor izdvojio je sledeća izdanja:

1.    Anđelko Anušić, Legenda o v(j)etrom vijanima, Udruženje književnika Republike Srpske, Banja Luka;
2.    Milan Belegišanin, Soba na obali, Akademska knjiga, Novi Sad;
3.    Vladan Dobrivojević, Odatle dolaze anđeli: istočni rodoslov, Čigoja štampa, Beograd;
4.    Tihomir Nešić, Pile i trofeji, Niški kulturni centar, Niš;
5.    Milan Todorov, Telefonski imenik mrtvih pretplatnika, Arhipelag, Beograd;
6.    Miomir Udovički, Avionske i druge priče, Čigoja štampa, Beograd.

Sledeća sednica Žirija biće održana naredne sedmice, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.
 
U Beogradu, 16. septembra 2020. godine

SAOPŠTENJE SA SEDNICE ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Br. 1509/20.08.2020.

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je ŽiriAndrićeve nagrade, u sastavu prof. dr Aleksandar Jovanović, prof. dr Petar Pijanović i dr Marko Nedić, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, 20. avgusta t. g, sa početkom u 12 časova, održao sednicu. Tom prilikom detaljno su razmotrene knjige pripovedaka i pripovetke štampane u listovima i časopisima, objavljene u 2019. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu.

ŽiriAndrićeve nagrade u širi izbor uvrstio je sledeća izdanja:

 1. Anđelko Anušić, Legenda o v(j)etrom vijanima, Udruženje književnika Republike Srpske, Banja Luka;
 2. Ana Arp, Jabuke, A. A. A, Beograd;
 3. Milan Belegišanin, Soba na obali, Akademska knjiga, Novi Sad;
 4. Vladan Dobrivojević, Odatle dolaze anđeli: istočni rodoslov, Čigoja štampa, Beograd;
 5. Igor Marojević, „1936“, Beogradski književni časopis, jesen–zima, godina XV/2019, br. 54–55, Beograd;
 6. Ana Miloš, Кraj raspusta, Narodna biblioteka „Jovan Popović“, Кikinda;
 7. Tihomir Nešić, Pile i trofeji, Niški kulturni centar, Niš;
 8. Milan Todorov, Telefonski imenik mrtvih pretplatnika, Arhipelag, Beograd;
 9. Miomir Udovički, Avionske i druge priče, Čigoja štampa, Beograd.

Sledeća sednica Žirija biće održana sredinom septembra t. g, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.

 

U Beogradu, 20. avgusta 2020. godine

POZIV IZDAVAČIMA, INSTITUCIJAMA KULTURE, UDRUŽENJIMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA

Br. 923 / 26.05.2020.

U skladu sa Pravilima za dodelu Andrićeve nagrade , Zadužbina Ive Andrića poziva izdavače, institucije kulture, udruženja, organizacije i pojedince, koji su u periodu od 1. januara do 31. decembra 2019. godine objavili pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka, na srpskom jeziku, kao prvo izdanje, da do 30. juna t. g, na adresu Zadužbine dostave tri primerka svojih izdanja.


      U Beogradu, 26. maja 2020. godine

TREĆE KOLO КRITIČKOG IZDANJA DELA IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića sa zadovoljstvom obaveštava da je objavila Treće kolo Кritičkog izdanja dela Ive Andrića.

Uređivački odbor Кritičkog izdanja dela Ive Andrića:

akademik Miro Vuksanović, predsednik
prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednik izdanja
dr Žaneta Đukić Perišić, upravnik Zadužbine.

Treće kolo sastoji se od Andrićeve posthumno objavljene zbirke pripovedaka u dva toma, kao i piščeve meditativne proze i lirskih ostvarenja:

Кnjiga 11 – Ivo Andrić, Кuća na osami I – priredila msr Marija Blagojević;
Кnjiga 12 – Ivo Andrić, Кuća na osami II – priredila msr Marija Blagojević;
Кnjiga 13 – Ivo Andrić, Ex Ponto – priredila dr Jana Aleksić;
Кnjiga 14 – Ivo Andrić, Nemiri – priredio prof. dr Milan Aleksić;
Кnjiga 15 – Ivo Andrić, Lirika – priredio msr Milan Potrebić.

Izdavanje ovih publikacija podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije  

grb
 
Oprema knjige: Natalija Petrović
Štamparija: SAJNOS, Momčila Tapavice 2, Novi Sad.

010203

Poziv na promociju na Sajmu knjiga, 24.okt. 2019, 15.00

Br. 1707

Zadužbina Ive Andrića ima zadovoljstvo da pozove na predstavljanje Кritičkog izdanja dela Ive Andrića – Prvo i Drugo kolo u deset knjiga - u izdanju Zadužbine Ive Andrića, na Sajmu knjiga u Beogradu, u sali „Ivo Andrić“, četvrtak, 24. oktobar o. g, u 15.00 časova.

O Кritičkom izdanju govoriće akademik Miro Vuksanović, predsednik Upravnog odbora Zadužbine i Uređivačkog odbora izdanja, dr Žaneta Đukić Perišić, upravnica Zadužbine i prof. dr Zorica Nestorović, urednica i rukovodilac projekta.

Dobro došli!

NOVI BROJ GODIŠNJAКA SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 36/2019

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 36/2019 (Godina XXXVIII, sveska 36/2019).

Rukopisi

Ivo Andrić
Zapisi – Beograd (1937–1938), Ženeva (1937), Berlin – Beograd (1939)
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić
Кartoteka III
(Priredila Marija Blagojević)

Prepiska

Ivo Andrić – Per Jakobsen
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić i Erih Кoš
(Priredio Radovan Popović)

Okrugli sto o Prvom kolu Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Miro Vuksanović
Za kritička izdanja srpskih pisaca

Žaneta Đukić Perišić
Zadužbina Ive Andrića i Кritičko izdanje dela Ive Andrića

Dušan Ivanić
Uz Кritičko izdanje Andrićevih djela

Staniša Tutnjević
Parcijalan pristup

Svetlana Šeatović
Osvrt na Načela kritičkog izdanja i primenu u Prvom kolu Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Slađana Jaćimović
Mala zbirka malih pripovedaka – geneza i kompozicija zbirke Lica Ive Andrića

Časlav Nikolić
Perspektive čitanja kritičkog izdanja zbirke pripovedaka Lica Ive Andrića „Letovanje na jugu“

Biljana Đorđević Mironja
Ivo Andrić i srpski i jugoslovenski izdavači: izdanja pripovedaka i osvrt na ulogu Vere Stojić

Jelena Novaković
Andrićeve pripovetke u evropskom kontekstu

Dušica Todorović
Кritičko izdanje u italijanskom filološkom kontekstu (uvidi, primeri, predlozi)
Zorica Nestorović
Tekstološka platforma Кritičkog izdanja dela Ive Andrića: studija početka

Tumačenja

Sofija P. Simović
„Pripovetka 'U ćeliji broj 115' Ive Andrića u svetlosti klasične i postklasične naratologije“

U Andrićevom krugu

Nataša Milićević
„Unutrašnji egzil“: Ivo Andrić pod nacističkom okupacijom Srbije 1941–1944

Mihael Martens
Ivo Andrić i Oto Bihalji-Merin: prijateljstvo između nejednakih

Osvrti

Staniša Tutnjević
Zatvoren krug negativističke muslimaske/bošnjačke recepcije Andrića

Zoran Milutinović
Bosna je zemlja ljubavi ili jedanaest pitanja za Damira Šabotića

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
Andrićeva godišnjica

Aleksandar Jovanović

Užas banalnog sveta

Vladimir Кecmanović
Reč dobitnika

Pregled važnijih događaja od 8. septembra 2018. do 8. septembra 2019. godine

img36 2019

Odluka o dodeli Andrićeve nagrade

Br. 1526 / 23. 09. 2019.Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Marko Nedić i Petar Pijanović, članovi, detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2018. godine, na završnom sastanku održanom 23. septembra 2019. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo


O D L U К U


da se Andrićeva nagrada za 2018. godinu dodeli Draganu Stojanoviću za zbirku priča Ćerka španskog borca (Dom kulture Studentski grad, Beograd).
U užem izboru bile su knjige Borivoja Adaševića Iz spiskova prećutanih stvari (Akademska knjiga, Novi Sad) i Milete Prodanovića O papagajima i predatorima (Arhipelag, Beograd).
Кnjiga Ćerka španskog borca Dragana Stojanovića, u svoje tri novele „Patro“, „Erihova smrt“ i „Ćerka španskog borca“, vraća dostojanstvo priči i pripovedanju. Prateći svoje junake i junakinje kroz burnu srpsku istoriju tokom čitavog 20. veka, Dragan Stojanović je, na umetnički impresivan način, nastavio Andrićevo govor o nerazlučivom spletu istorije i tragičnosti ličnih sudbina.


U Beogradu, 23. septembra 2019.


Članovi Žirija


Aleksandar Jovanović, predsednik

Marko Nedić

Petar Pijanović

Saopštenje sa četvrtog sastanka Žirija Andrićeve nagrade, od 23. septembra 2019. godine

Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Marko Nedić i Petar Pijanović, (članovi), 23. septembra 2019. godine održao je četvrti radni sastanak i još jednom razmotrio pripovedačku produkciju u 2018. godini prema spisku:

1.    Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
2.    Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
3.    Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
4.    Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
5.    Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
6.    Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
7.    Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
8.    Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
9.    Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
10.    Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
11.    Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
12.    Лазар Стефановић, Ужаси постмодерне, Службени гласник, Београд.
13.    Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
14.    Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
15.    Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
16.    Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
17.    Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma.
18.    Младен Мићић, Приповијетке I-II,Арт принт, Бања Лука.
19.    Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
20.    Момчило Бакрач, Књига страха, Траг, Врбас, (септембар).
21.    Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
22.    Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
23.    Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
24.    Nikola Filipović, 3, Alma, Beograd.
25.    Sanja Domazet, Ljubav nije dovoljna, Službeni glasnik, Beograd.
26.    Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
27.    Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
28.    Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.
29.    Станко Ж. Шајтинац, Дневник меланхолије, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин.

Posle detaljnog razmatranja prošlogodišnje pripovedačke produkcije Žiri je jednoglasno doneo odluku da se Andrićeva nagrada za najbolju zbirku priča za 2018. godinu dodeli Draganu Stojanaoviću za knjigu Ćerka španskog borca.

TREĆI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2019. GODINI

Saopštenje za javnost

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Pijanović i Marko Nedić, članovi), 28. avgusta 2019. godine održao treći radni sastanak i detaljno razmotrio pripovedačku produkciju u 2018. godini prema spisku:

 1. Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
 2. Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
 3. Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
 4. Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
 5. Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
 6. Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
 7. Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
 8. Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
 9. Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
 10. Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
 11. Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
 12. Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
 13. Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
 14. Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
 15. Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
 16. Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma,
 17. Младен Мићић, ПриповијеткеI-II,Арт принт, Бања Лука.
 18. Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
 19. Момчило Бакрач, Књига страхаТраг, Врбас, (септембар).
 20. Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
 21. Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
 22. Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
 23. Nikola Filipović, 3, Alma, Beograd.
 24. Sanja Domazet, Ljubav nije dovoljna, Službeni glasnik, Beograd.
 25. Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
 26. Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
 27. Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.
 28. Станко Ж. Шајтинац, Дневник меланхолије, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин.

Naredni sastanak Žirija, na kojem će se razgovarati o užem izboru, biće održan sredinom septembra t. g.
U Beogradu, 28. avgusta 2019. godine

 

DRUGI SASTANAК ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2019. GODINI

Saopštenje za javnost

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Pijanović i Marko Nedić, članovi), 2. jula 2019. godine održao drugi radni sastanak i priložio spisak knjiga pripovedaka i priča objavljenih u 2018. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu.

U nastavku dajemo spisak naslova:

 1. Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
 2. Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
 3. Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
 4. Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
 5. Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
 6. Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
 7. Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
 8. Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
 9. Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
 10. Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
 11. Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
 12. Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
 13. Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
 14. Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
 15. Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
 16. Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma,
 17. Младен Мићић, ПриповијеткеI-II,Арт принт, Бања Лука.
 18. Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
 19. Момчило Бакрач, Књига страхаТраг, Врбас, (септембар).
 20. Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
 21. Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
 22. Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
 23. Nikola Filipović, 3, Alma, Beograd.
 24. Sanja Domazet, Ljubav nije dovoljna, Službeni glasnik, Beograd.
 25. Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
 26. Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
 27. Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.
 28. Станко Ж. Шајтинац, Дневник меланхолије, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Зрењанин.

Naredni sastanak Žirija biće održan krajem avgusta t. g.
U Beogradu, 2. jula 2019. godine

PRVI SASTANAК ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE U 2019. GODINI

Saopštenje za javnost

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu Aleksandar Jovanović, predsednik, Marko Nedić i Petar Pijanović, 17. juna t. g, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Zadužbine, održao prvi sastanak u 2019. godini. Članovima Žirija predate su knjige pripovedaka i pripovetke štampane u časopisima, objavljene u 2018. godini, koje konkurišu za Andrićevu nagradu.

 1. Bojan Savić Ostojić, „Lusi“, Polja, Novi Sad, (jul/avgust).
 2. Borivoje Adašević, Iz spiskova prećutanih stvari, Akademska knjiga, Novi Sad.
 3. Весна Капор, Венац за оца, Српска књижевна задруга, Београд.
 4. Властимир Станисављевић Шаркаменац, Келнска катедрала, Просвета, Београд.
 5. Gavra Vlaškalin, Grešne priče, Presing, Mladenovac.
 6. Dejan Atanacković, Čovek bez jezika, Besna kobila,
 7. Драган Стојановић, Ћерка шпанског борца, Дом културе „Студентски град“, Београд.
 8. Драгиња Рамадански, Или не, Културни центар Новог Сада, Нови Сад.
 9. Драгиша Калезић, Архивар, Диоген, Београд.
 10. Dušica Milanović Marika, Srce romskog boga, Udruženje romskih književnika,
 11. Enes Halilović, „(Dve) borove šišarke“, Polja, Novi Sad, septembar/oktobar.
 12. Микаило Бодирога, Сенке, Књижевно друштво „Свети Сава“, Београд.
 13. Милан Мицић, АВ ОVO, РТС издавачка делатност, Београд.
 14. Milan Tripković, U dalekom svetu običnih ljudi, Čarobna knjiga,
 15. Мileta Prodanović, O papagajima i predatorima, Arhipelag, Beograd.
 16. Milica Mikavica Miletić, Ljudi koji ne postoje, Alma,
 17. Младен Мићић, ПриповијеткеI-II,Арт принт, Бања Лука.
 18. Mladen Nikolić, Samoća Ostroške molitve,Cetinje.
 19. Момчило Бакрач, Књига страха, Траг, Врбас, (септембар).
 20. Momčilo Bakrač,Svici i makulatura,Centar kulturnog razvoja, Vrbas.
 21. Небојша Ћосић, Светови, Студио Знак, Београд.
 22. Nenad Bošković, Hlad, Presing, Mladenovac.
 23. Nikola Filipović, 3, Alma,
 24. Светлана Шуњеварић Илић, Скоро сасвим обичне приче, Fabula nostra, Београд.
 25. Слободан Мандић, Врт господина Регентага, Агора, Зрењанин.
 26. Стана Динић Скочајић, Нека ми после неко каже.., Друштво књижевника и књижевних преводилаца, Ниш.

Sledeći sastanak Žirija biće održan 2. jula t. g, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića.

U Beogradu, 17. juna 2019. godine

Predstavljanje Drugog kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića, četvrtak, 6. jun 2019.

ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA

Sa zadovoljstvom Vas poziva da prisustvujete prikazivanju knjiga

Кritičkog izdanja dela Ive Andrića, Кolo 2, knj. 6–10 /
urednik Zorica Nestorović. – Beograd : Zadužbina Ive Andrića, 2018.

Кnj. 6 – Ivo Andrić, Pripovetke (1914–1941) – priredio doc. dr Milan Aleksić;
Кnj. 7 – Ivo Andrić, Pripovetke (1946–1948) – priredila prof. dr Zorica Nestorović;
Кnj. 8 – Ivo Andrić, Pripovetke (1949–1960) I – priredio msr Milan Potrebić;
Кnj. 9 – Ivo Andrić, Pripovetke (1949–1960) II – priredile dr Livija Ekmečić,
msr Marija Blagojević i prof. dr Zorica Nestorović;
Кnj. 10 – Ivo Andrić, Pripovetke (1961–1975) – priredila msr Milica Ćuković.

Govore

akademik Miro Vuksanović,
predsednik Uređivačkog odbora

dr Dragan Hamović,
posebni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja

prof. dr Zorica Nestorović,
rukovodilac Projekta i urednik

dr Žaneta Đukić Perišić,
član Uređivačkog odbora


Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd
Četvrtak, 6. jun 2019, u 12 časova

DSC 0755 DSC 0744

*Za fotografiju u većoj rezoluciji kliknite na sliku

OBAVEŠTENjE O KONFERENCIJI ZA ŠTAMPU

Povodom ostvarenih rezultata rada u 2018. godini i povodom usvajanja Plana rada Zadužbine Ive Andrića za 2019. godinu, u utorak, 25. decembra 2018. godine, u 13 časova, u prostorijama Zadužbine, Milutina Bojića 4, biće održana konferencija za štampu, na kojoj će se prisutnim predstavnicima medija obratiti predsednik Upravnog odbora Zadužbine, akademik Miro Vuksanović, i upravnica Zadužbine, dr Žaneta Đukić Perišić.

NOVI BROJ GODIŠNjAKA SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 35/2018

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 35/2018 (Godina XXXVII, sveska 35/2018).

Sadržaj:

Rukopisi

Ivo Andrić
Zapisi – Marselj, Nica, Ženeva 1927–1931
[Priredila Biljana Đorđević Mironja]

Ivo Andrić
Kartoteka II
[Priredila Marija Blagojević]

Sećanja

Dimitrije Diško Marić
Za knjigu koju vreme piše o Andriću

Dragoljub Mićunović
Fragmenti sećanja

Tumačenja

Ana Naumova
Pogranični pogled na pograničnog pisca

Milan S. Potrebić
Postupak psihološke karakterizacije tračigne junakinje u romanima Nečista krv i Na Drini ćuprija

Nataša Kovačević
Prokleta avlija i Servantesov Don Kihot: uporedna analiza i prilog jednom novom čitanju

Milica Kecojević
Odnos priče i života u Prokletoj avliji Ive Andrića

Magda Milikić
Andrićeva pripovetka „Put Alije Đerzeleza“ i narodna književnost


Čitajući Andrića

Davor Milićević
Andrić i srpska duhovna tradicija


U Andrićevom krugu

Vladimir Roganović
Ivo Andrić i Herceg Novi: identitet pejzaža

Zorica Nestrorović
Srpska književna zadruga i Ivo Andrić: o govoru i ćutanju

Zorica Hadžić
Plodna, a suzdržana saradnja ili Ivo Andrić i Matica srpska

Ljiljana Dragović
Milica Babić Andrić – prva dama naše kostimografije

Osvrti

Mileta Aćimović Ivkov
Andriću knjiga duboke odanosti

Vladislav Bajac
Odbrana i pretposlednji dani

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
U Andrićevim krugovima

Aleksandar Jovanović
Prostori iz kojih se sluti sve

Jelena Lengold
L'esprit de l'escalier

Pregled važnijih događaja od septembra 2017. do septembra 2018. godine

Obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića

ОDLUKA O ANDRIĆEVOJ NAGRADI ZA 2017.

Br.1619 /14. 09. 2018.

Žiri Аndrićеvе nagradе, kоji jе radiо u sastavu: Аlеksandar Jоvanоvić, prеdsеdnik,
Pеtar V. Аrbutina i Milеta Аćimоvić Ivkоv, članоvi, razmоtrivši zbirkе pripоvеdaka
i pričе оbjavljеnе u pеriоdici 2017. gоdinе, na završnоm sastanku оdržanоm 14.
sеptеmbra 2018. gоdinе u Zadužbini Ivе Аndrića, jеdnоglasnо jе dоnео

О D L U К U

da sе Аndrićеva nagrada za 2017. gоdinu dоdеli Vladimiru Кеcmanоviću za priču „Ratnе
igrе“ iz knjigе Кaо u sоbi sa оglеdalima (Laguna, Bеоgrad).

U užеm izbоru bilе su slеdеćе knjigе: Brankо Аnđić, Vеlikо sprеmanjе (Аgоra,
Zrеnjanin), Vеsеlin Markоvić, Prоšlоst nikad nе prоđе, (Аrhipеlag, Bеоgrad) i Darkо
Dušеvljakоvić, Naknadnе istinе (Аrhipеlag, Bеоgrad).

Pripоvеtka „Ratnе igrе“, kaо i vеćina priča u Кеcmanоvićеvоj knjizi, dоnоsi
narоčit, iskоšеn, pоglеd na najnоvijе sukоbе i nеsaglasnоsti u оdnоsima razumеvanja
naciоnalnih idеntitеta na balkanskоm prоstоru. Grоtеsknо-irоnijski saglеdavajući
nеpоsrеdnu stvarnоst, autоr jе uspео da izgradi knjižеvnо-umеtnički uvеrljivu i uspеlu
sliku našеg prоtivrеčnоg i dramatičnоg dоba, u kоjеm sе gubi razlika izmеđu igrе i
tragikе.

U Bеоgradu, 14. sеptеmbra 2018.

Članоvi Žirija:
Аlеksandar Jоvanоvić, prеdsеdnik
Pеtar V. Аrbutina
Milеta Аćimоvić Ivkоv

TREĆI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Saopštenje za javnost
Br. 1602/11. 09. 2018.


Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 11. septembra 2018. godine održao treći sastanak.

Žiri je, nakon detaljnog razmatranja, načinio uži izbor:
1. Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
2. Vladimir Kecmanović, pripovetka „Ratne igre“, iz zbirke Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
3. Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
4. Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.

Članovi Žirija uzeće u razmatranje još dve u međuvremenu prispele knjige pripovedaka:
1. Dragiša Kalezić, Pripovetke, Diogen, Surčin.
2. Mira Popović, Buđenje, Geopoetika, Beograd.

Sledeći sastanak Žirija, na kojem će biti doneta odluka o dobitniku Andrićeve nagrade za 2017. godinu, biće održan u petak, 14. septembra, sa početkom u 10.30 časova, u prostorijama Zadužbine Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd.

DRUGI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE

Br. 1413/17. 07. 2018.

DRUGI SASTANAK ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADE
SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 17. jula 2018. godine održao drugi sastanak na kojem su razmotrene pristigle knjige pripovedaka:  
1.    Vladika Grigorije – Preko praga, Laguna, Beograd.
2.    Dragi Bugarčić, Vršac? 33 priče, Čigoja štampa, Beograd.
3.    Rajko Lukač, Pisac na usijanom limenom krovu, Albatros plus, Beograd.
4.    Enes Halilović, Čudna knjiga, Albatros plus, Beograd.
5.    Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.
6.    Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
7.    Bojan Savić Ostojić, Punkt, Metella-Xenia, Beograd.
8.    Radmila Lazić, Ugrizi život, Laguna, Beograd.
9.    Oto Oltvanji, Priče misterije i magije, Laguna, Beograd.
10.    Momčilo Bakrač, Dopisivanje nemuštog, SKR, Vrbas.
11.    Miloje Stevanović, Spomeni, duži od života, M. Stevanović, Beograd.
12.    Tatjana Delibašić, Faktografija fikcije, T. Delibašić, Novi Sad.
13.    Vladimir Kecmanović, Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
14.    Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
15.    Lidija Ćirić, Bez „Dragi moji“, Solaris, Novi Sad.
16.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, Prognani: jedna ljubavna priča – Ispovest jedne sirijske Srpkinje, Prosveta, Beograd.
17.    Predrag Marković, Zavodnik ništavila, Solaris, Novi Sad.
18.    Gordana Vlahović, Vozovi, snovi i sećanja, Agora, Zrenjanin.
19.    Saša Radonjić, Večernji doručak, Solaris, Novi Sad.
20.    Dragan Babić, Twitter priče 2, Kontrast, Beograd.
21.    Književna nagrada „Laza Lazarević“ – Nagrađene pripovetke (2013-2017)
22.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac: pripovetka „Kolekcionar vinskog sirćeta“, u časopisu Zora (br. 56).
23.    Vojislav Minić, Treći čin, Pi Pres, Pirot.
24.    Olga Subotić, Konjić od žada, autorsko izdanje, Belegiš;
25.    Gojko Čelebić, Kruh crni i bijeli, Boka F, Podgorica.
26.    Dragana Denić, Igrati srcem, Legenda, Čačak.

Žiri je, nakon detaljnog razmatranja, načinio širi izbor:

1.    Rajko Lukač, Pisac na usijanom limenom krovu, Albatros plus, Beograd.
2.    Enes Halilović, Čudna knjiga, Albatros plus, Beograd.
3.    Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.
4.    Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
5.    Radmila Lazić, Ugrizi život, Laguna, Beograd.
6.    Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
7.    Vladimir Kecmanović, pripovetka „Grudva“ iz zbirke Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
8.    Dragi Bugarčić, Vršac? 33 priče, Čigoja štampa, Beograd.

Sledeći, treći sastanak ‒ na kojem će razmatrati ove i knjige koje budu pristigle do 1. septembra  2018. godine ‒ Žiri će održati sredinom septembra 2018. godine

U Beogradu, 17. jula 2018.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST Br. 904/28. 05. 2018.

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 28. maja 2018. godine održao prvi sastanak  i preuzeo do sada pristigle knjige pripovedaka objavljene u 2017. godini koje konkurišu za Andrićevu nagradu. Sledeći sastanak Žirija biće održan sredinom jula o. g.

SPISAK KNjIGA PREDATIH ČLANOVIMA ŽIRIJA ZA ANDRIĆEVU NAGRADU ZA 2017. GODINU
1.    Vladika Grigorije – Preko praga, Laguna, Beograd.
2.    Dragi Bugarčić, Vršac? 33 priče, Čigoja štampa, Beograd.
3.    Rajko Lukač, Pisac na usijanom limenom krovu, Albatros plus, Beograd.
4.    Enes Halilović, Čudna knjiga, Albatros plus, Beograd.
5.    Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag, Beograd.
6.    Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag, Beograd.
7.    Bojan Savić Ostojić, Punkt, Metella-Xenia, Beograd.
8.    Radmila Lazić, Ugrizi život, Laguna, Beograd.
9.    Oto Oltvanji, Priče misterije i magije, Laguna, Beograd.
10.    Momčilo Bakrač, Dopisivanje nemuštog, SKR, Vrbas.
11.    Miloje Stevanović, Spomeni, duži od života, M. Stevanović, Beograd.
12.    Tatjana Delibašić, Faktografija fikcije, T. Delibašić, Novi Sad.
13.    Vladimir Kecmanović, Kao u sobi sa ogledalima, Laguna, Beograd.
14.    Branko Anđić, Veliko spremanje, Agora, Zrenjanin.
15.    Lidija Ćirić, Bez „Dragi moji“, Solaris, Novi Sad.
16.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, Prognani: jedna ljubavna priča – Ispovest jedne sirijske Srpkinje, Prosveta, Beograd.
17.    Predrag Marković, Zavodnik ništavila, Solaris, Novi Sad.
18.    Gordana Vlahović, Vozovi, snovi i sećanja, Agora, Zrenjanin.
19.    Saša radonjić, Večernji doručak, Solaris, Novi Sad.
20.    Dragan Babić, Twitter priče 2, Kontrast, Beograd.
21.    Književna nagrada „Laza Lazarević“ – Nagrađene pripovetke (2013-2017)
22.    Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac: pripovetka „Kolekcionar vinskog sirćeta“, u časopisu Zora (br. 56).
23.    Vojislav Minić, Treći čin, Pi Pres, Pirot.

U Beogradu, 28. maja 2018.

Prvo kolo Kritičkog izdanja dela Ive Andrića

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je objavljeno Prvo kolo Кritičkog izdanja dela Ive Andrića.

Uređivački odbor Кritičkog izdanja dela Ive Andrića:

akademik Miro Vuksanović, predsednik
prof. dr Radivoje Mikić, potpredsednik
prof. dr Zorica Nestorović, rukovodilac projekta i urednik izdanja
dr Žaneta Đukić Perišić, upravnik Zadužbine i član
Biljana Đorđević Mironja, sekretar.

Prvo kolo sastoji se od pet zbirki pripovedaka koje je pisac sam priredio i objavio za života:

Кnjiga 1 - Ivo Andrić, Pripovetke, Srpska književna zadruga, Beograd, 1924 – priredio doc. dr Milan Aleksić;
Кnjiga 2 - Ivo Andrić, Pripovetke, Srpska književna zadruga, Beograd, 1931 – priredila prof. dr Zorica Nestorović;
Кnjiga 3 - Ivo Andrić, Pripovetke II, Srpska književna zadruga, Beograd, 1936 – priredila dr Dragana Grbić;
Кnjiga 4 - Ivo Andrić, Nove pripovetke, Кultura, Beograd, 1948 – priredila msr Marija Blagojević;
Кnjiga 5 - Ivo Andrić, Lica, Mladost, Zagreb, 1960 – priredila prof. dr Slađana Jaćimović.

Izdavanje ovih publikacija podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije 
1
Oprema knjige: Natalija Petrović
Štamparija: SAJNOS, Momčila Tepavice 2, Novi Sad.

Novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 34/2017

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 34/2017.

SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA
Godina XXXVI, sveska 34/ 2017
                
Vojislav Đurić
Ivo Andrić

Rukopisi
Ivo Andrić
Mali notes-blok 1929-1930
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić
[Kartoteka]
(Priredila Marija Blagojević)

Sećanja
 
Branko Ćopić o Ivi Andriću
(Priredila Olga Marjanović)

Žarko Čigoja
Sećanje na Ivu Andrića

Tumačenja

Luka Valjo
Portret otuđenja: ka jednom čitanju Gospođice Ive Andrića

Sanela Mušija
Ivo Andrić i stara italijanska lirika

Frančeska Libman
Kulturemi u njemačkim i engleskim prijevodima romana Ive Andrića
Na Drini ćuprija i Travnička hronika

Jelena Novaković
Iz Andrićeve lektire: Oktav Mirbo i još neki pisci

Boris Bulatović
Кritičko preispitivanje uporednih vrednosnih ocena o nacionalnim ideološkim vidovima recepcije Andrićevog dela

Dragomir Kostić
Kad se paša inati, ili devojka i zver:,,Za logorovanja” Ive Andrića


Čitajući Andrića
Radovan Gajić
Smelost i potčinjavanje ili o snopu svetlosti


U Andrićevom krugu
Staniša Tutnjević
Preobražaji kosovskog mita u djelu Petra Kočića

Mihael Martens
Andrićev krug: dobitnik Nobelove nagrade i padobran

Letopis
Andrićeva nagrada
Miro Vuksanović
Pripovetka u Andrićevom testamentu

Aleksandar Jovanović
O priči i onome što joj prethodi

Vule Žurić
O imenu i znaku


Pregled važnijih događaja od avgusta 2016. do avgusta 2017. godine

Pozivnica za svečano otvaranje izložbe

Univerzitetska biblioteka
„Svetozar Marković“
i
Zadužbina Ive Andrića

imaju posebnu čast i zadovoljstvo
da Vas pozovu na svečano otvaranje izložbe


IZDANjA ANDRIĆEVIH DELA
2007-2017
- povodom 125 godina od rođenja -


 utorak, 17. oktobra 2017.
u 13. sati
u Univerzitetskoj biblioteci

Izložbu otvara
književnik Goran Petrović, dopisni član SANU

Pozdravne reči
Prof. dr Aleksandar Jerkov, direktor Univerzitetske biblioteke
dr Žaneta Đukić Perišić, upravnica Zadužbine Ive Andrića


Autori izložbe
Biljana Đorđević Mironja
Dragana Mihailović


Univerzitetska biblioteka
''Svetozar Marković''
Bulevar kralja Aleksandra 71
Tel. (+38111) 3370-509

Odluka o Andrićevoj nagradi


Br. 1046
18. 09. 2017.


Žiri Andrićeve nagrade, koji je radio u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar V. Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi, razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2016. godine, na završnom sastanku održanom 18. septembra 2017. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

 O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2016. godinu dodeli Jeleni Lengold za knjigu pripovedaka Raščarani svet (Arhipelag, Beograd). U najuži izbor ušle su i knjige Milana Micića Spisak senovitih imena i druge priče (Radio-televizija Srbije, Beograd) i Aleksandre Mokranjac Ljubavi Silvije Plat (Službeni glasnik, Beograd).

Knjiga Raščarani svet Jelene Lengold sastoji se od deset pripovedaka u kojima se gradi intimistički svet, obojen intelektualnom skepsom, evokacijom i potrebom za ljubavlju. Polazeći od modela klasično shvaćene priče, autorka je svojim pripovedanjem učinila dragoceni iskorak u savremenoj srpskoj prozi.


U Beogradu, 18. septembra 2017.
                        

Članovi Žirija:

Aleksandar Jovanović, predsednik
Petar V. Arbutina
Mileta Aćimović Ivkov

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar V. Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 29. avgusta 2017. godine održao treći radni sastanak.
Na sastanku je razmotreno dvadeset pet knjiga pripovedaka objavljenih u 2016. godini od kojih je šest zbirki ušlo u uži izbor:
1. Dejan Vukićević, Nokat i meso, Kulturni centar Novog Sada.
2. Ljiljana Đurđić, Silva Jugoslovenka, Agora, Zrenjanin.
3. Jelena Lengold, Raščarani svet, Arhipelag, Beograd.
4. Milan Micić, Spisak senovitih imena, RTS, Beograd.
5. Aleksandra Mokranjac, Ljubavi Silvije Plat, Službeni glasnik, Beograd.
6. Vasa Pavković, Okean Dunav, Zadužbina Petra Kočića, Banja Luka.
Sledeći sastanak Žirija na kojem će biti doneta odluka o dobitniku Andrićeve nagrade za 2016. godinu biće održan u septembru 2017. godine.

U Beogradu, 29. avgusta 2017.                    Zadužbina Ive Andrića

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Br.761/22. 06. 2017.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar V. Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 22. juna 2017. godine održao drugi radni sastanak i preuzeo knjige pripovedaka objavljene u 2016. godini koje konkurišu za Andrićevu nagradu. Sledeći sastanak Žirija biće održan krajem avgusta o. g.

SPISAK KNjIGA PREDATIH ČLANOVIMA ŽIRIJA ZA ANDRIĆEVU NAGRADU, 2016.
                                                                     
1.    Vesna Kešelj, Zašto da propustimo tu priliku, Everest media.
2.    Jelena Lengold, Raščarani svet, Arhipelag.
3.    Gojko Čelebić, Trči u selo i probudi telegrafistu, Prometej.
4.    Ratko Dangubić, Toliko toga je već tamo, Arhipelag.
5.    Vasa Pavković, Deset zamki, Vukotić media.
6.    Vasa Pavković, Okean Dunav, Zadužbina Petra Kočića.
7.    Ljiljana Đurđić, Silva Jugoslovenka, Agora.
8.    Priče o Kosovu, više autora, Laguna.
9.    Dragan Velikić, Dodatak uz roman Islednik, Laguna.
10.    Milan Micić, Spisak senovitih imena, RTS.
11.    Dušan Patić, Tri, Solaris.
12.    Miroslav Kusmuk, Ispovijest, Indmedia.
13.    Orlovi ponovo lete, više autora, Laguna.
14.    Momir R. Vučinić, Zatvaranje kruga, Čigoja štampa.
15.    Oto Horvat, Kao Celanovi ljubavnici, Akademska knjiga.
16.    Lazar Ristovski, Ulična akademija, Laguna.
17.    Dušan Mijajlović Adski, Trošenje (ne)moći, Nar. biblioteka „Rade Drainac“.
18.    Mile Klepić, Iluzionisti, Banatski kulturni centar.
19.    Mirjana Novaković, Tajne priče, Laguna.
20.    Dževad Sabljaković, Oni, Laguna.
21.    Dejan Vukićević, Nokat i meso, Kulturni centar Novog Sada.
22.    Milica Jeftimijević Lilić, Nepredviđen susret, Centar aza kulturu, obrazovanje i informisanje „Gradac.
23.    Vasilije Vaso Karan, Na Pogleđevu tešnja zri, Grafomark.
24.    Slavko Stamenić, Podari mi lepu smrt, Biblioteka „Vlada Aksentijević“.
25.    Aleksandra Mokranjac, Ljubavi Silvije Plat, Službeni glasnik.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Br. 634/30. 05. 2017.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST


Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je Žiri  Andrićeve nagrade (Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi) 30. maja 2017. godine održao prvi sastanak  i preuzeo do sada pristigle knjige pripovedaka objavljene u 2016. godini koje konkurišu za Andrićevu nagradu. Sledeći sastanak Žirija biće održan krajem juna o. g.

SPISAK KNjIGA PREDATIH ČLANOVIMA ŽIRIJA ANDRIĆEVE NAGRADU, 2016.
                                                                     
1.    Vesna Kešelj – Zašto da propustimo tu priliku, Everest media.
2.    Jelena Lengold, Raščarani svet, Arhipelag.
3.    Gojko Čelebić, Trči u selo i probudi telegrafistu, Prometej.
4.    Darko Dangubić, Toliko toga je već tamo, Arhipelag.
5.    Vasa Pavković, Deset zamki, Vukotić media.
6.    Vasa Pavković, Okean Dunav, Zadužbina Petra Kočića.
7.    Ljiljana Đurđić, Silva Jugoslovenka, Agora.
8.    Priče o Kosovu, više autora, Laguna.
9.    Dragan Velikić, Dodatak uz roman Islednik, Laguna.
10.    Milan Micić, Spisak senovitih imena, RTS.
11.    Dušan Patić, Tri, Solaris.
12.    Miroslav Kusmuk, Ispovijest, Indmedia.
13.    Orlovi ponovo lete, više autora, Laguna.
14.    Momir R. Vučinić, Zatvaranje kruga, Čigoja štampa.
15.    Oto Horvat, Kao Celanovi ljubavnici, Akademska knjiga.
16.    Lazar Ristovski, Ulična akademija, Laguna.
17.    Dušan Mijajlović Adski, Trošenje (ne)moći, Nar. biblioteka „Rade Drainac“.
18.    Mile Klepić, Iluzionisti, Banatski kulturni centar.
19.    Mirjana Novaković, Tajne priče, Laguna.
20.    Dževad Sabljaković, Oni, Laguna.
21.    Dejan Vukićević, Nokat i meso, Kulturni centar Novog Sada.

Pozivnica za književni matine 10.maj 2017.

Poštovani,

Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića

Zadužbina Ive Andrića

organizuje izvođenja Andrićevih dela u piščevoj zadužbini.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predstavu

ČOVEK ČOVEKU

(Tekstove Ive Andrića i drugih srpskih pisaca odabrala Rada Đuričin)

Učestvuju:

Rada Đuričin i Vjera Mujović.

Zadužbina Ive Andrića, sreda, 10. maj  2017. godine, u 12 časova, Milutina Bojića 4, Beograd

Ulaz je slobodan!  
        

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, na sednici od 12. aprila 2017. godine, jednoglasno je prihvatio odluku Konkursne komisije za izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića da se, u skladu sa Statutom Zadužbine, za upravnika Zadužbine Ive Andrića, za mandatni period od 4 (četiri) godine, imenuje dr Žaneta Đukić Perišić.

Pozivnica za književni matine

Pozivnica za književni matine


Trinaestog marta 2017. godine navršavaju se 42 godine od smrti Ive Andrića.

Zadužbina Ive Andrića

tim povodom organizuje književni matine na kojem će dramski umetnik

Tihomir Stanić

govoriti tekst iz

romana Ive Andrića NA DRINI ĆUPRIJA.
                     
Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd
Ponedeljak, 13. mart 2017. godine, u 12 časova

OBAVEŠTENjE O KONFERENCIJI ZA ŠTAMPU

Povodom 125-ogodišnjica rođenja Ive Andrića i povodom 40 godina od osnivanja Zadužbine Ive Andrića, u petak, 23. decembra, u 13 časova, u prostorijama Zadužbine, Milutina Bojića 4, biće održana konferencija za štampu na kojoj će se prisutnim predstavnicima medija obratiti ministar kulture i informisanja, gospodin Vladan Vukosavljević, i predsednik Upravnog odbora Zadužbine, akademik Miro Vuksanović.

U Beogradu,14. decembra 2016. godine

SADRŽAJ SVEZAKA BR. 33 2016. god.

SADRŽAJ SVEZAKA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA BR. 33 za 2016. godinu

Rukopisi
Dušan Glišović
Diplomatski ispit Ive Andrića iz 1922. godine

Sećanja
Pero Radović
Ivo Andrić: Fragmenti sećanja

Ranko Risojević
O Bosni i Hercegovini povodom Andrića

Mato Džaja
Sjećanja: Ivo Andrić u Banjoj Luci

Tumačenja

Gordana Vulević
O helenskim reminiscencijama i sudbini pisca u Andrićevoj priči „Letovanje na jugu“

Branko Tošović
Li-li La-la-u-na

Svetlana Šeatović Dimitrijević
„Ponori od sjaja“' Andrićevih junaka

Snežana Milojević
„Jelena, žena koje nema“ i jezovito  u književnosti

Aleksandra Paunović
Istorija priređivanja Znakova pored puta Ive Andrića

U Andrićevom krugu

Dušan Glišović
Poređenje Andrića sa Pasternakom kao hladnoratovska provokacija

Dimitrije Janičić
Prevodi dela Ive Andrića na esperanto

Mihael Martens  
Nediplomatski Andrić: o istoriji neobičnog pisma Ive Andrića britanskom izdavaču

Mihael Martens
Čovek u Andrićevoj senci

Recepcija

Staniša Tutnjević
Geneza jednog aspekta recepcije djela Ive Andrića

Mustafa Mulalić
Nobelovac Ivo Andrić i njegovo nagrađeno djelo Na Drini ćuprija

Staniša Tutnjević
„Pripovjedno obeščovječivanje bosanskih muslimana“

Čitajući Andrića

Vladimir Kecmanović
Književnost i biografija

Simon Simonović
Zima, jedan vid

Letopis
Pregled važnijih događaja od avgusta 2015. do avgusta 2016. godine

Miro Vuksanović
Prvo obraćanje za javnosti

Andrićeva nagrada

Vasa Pavković
Reč o knjizi pripovedaka Banatorijum Uglješe Šajtinca, nagrađenoj Andrićevom nagradom za 2014. godinu

Uglješa Šajtinac
Povodom Andrićeve nagrade

In memoriam
Radovan Vučković

Staniša Tutnjević
Na Vučkovom grobu

Biljana Đorđević Mironja
Veliki maestro Radovan Vučković

Žaneta Đukić Perišić
O Radovanu Vučkoviću, nešto sasvim lično

Sveske možete naručiti putem e-maila ili telefonom.

U Zadužbini se nalazi i biblioteka sa čitaonicom koju možete posetiti svakog radnog dana od 10-15 časova.

U Zadužbini možete nabaviti sledeća izdanja:

Olga Mučalica, Anđelija Dragojlović, Ivo Andrić (1892-1975). Lični fond. Katalog, Zadužbina Ive Andrića, Arhiv, Beograd, 1988,

Delo Ive Andrića u kontekstu evropske književnosti i kulture, Zadužžbina Ive Andrića, Beograd, 1981,

Vuku Andrić, priredio Milan Đoković, Zadužbina Ive Andrića, Beograd, 1987,

Sveske Zadužbine Ive Andrića (od broja 1-32, osim brojeva 2, 3, 8, 14, 18 i 19).

Konstituisan novi Upravni odbor

Zdužbina Ive Andrića saopštava da je konstituisan novi Upravni odbor na period od četiri godine. Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o imenovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Zadužbine Ive Andrića, izabrano je devet članova Upravnog odbora: tri člana koja se, po Statutu ZIA, biraju iz sastava SANU – akademici Dušan Kovačević, Miro Vuksanović i dopisni član Goran Petrović, i šest izvan redova Akademije: novinar Radovan Popović, prof. dr Stojan Dabić, književnik Radovan Beli Marković, prof. dr Radivoje Mikić, prof. dr Sreto Tanasić i dr Stojan Đorđić.
Na sastanku je za predsednika Upravnog odbora jednoglasno izabran akademik Miro Vuksanović, a za potpredsednika prof. dr Radivoje Mikić.
Na mesta članova Nadzornog odbora imenovani su Milivoje Ristić, Žarko Rošulj i Petar Arbutina.

Dodelu Andrićeve nagrade

Žiri za dodelu Andrićeve nagrade, koji je radio u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi, razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2015. godine, na završnom sastanku održanom 30. avgusta 2016. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2015. godinu dodeli Vuletu Žuriću za knjigu pripovedaka Tajna crvenog zamka (Laguna, Beograd). U uži izbor ušle su i knjige Srđana V. Tešina Priče sa Marsa, Radosava Stojanovića Hvatanje straha i Nebojše Ćosića Gde je moj Petrarka.
Knjigu Vuleta Žurića Tajna crvenog zamka karakteriše samosvesno oslanjanje na vrednosti izabrane književne tradicije i aktiviranje modernih književnh postupaka u izgradnji uverljivog i prepoznatljivog pripovednog sveta.

U Beogradu, 30. avgusta 2016.

Članovi Žirija:
Aleksandar Jovanović, predsednik
Petar V. Arbutina
Mileta Aćimović Ivkov