Odluka o Andrićevoj nagradi


Br. 1046
18. 09. 2017.


Žiri Andrićeve nagrade, koji je radio u sastavu: Aleksandar Jovanović, predsednik, Petar V. Arbutina i Mileta Aćimović Ivkov, članovi, razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2016. godine, na završnom sastanku održanom 18. septembra 2017. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo

 O D L U K U

da se Andrićeva nagrada za 2016. godinu dodeli Jeleni Lengold za knjigu pripovedaka Raščarani svet (Arhipelag, Beograd). U najuži izbor ušle su i knjige Milana Micića Spisak senovitih imena i druge priče (Radio-televizija Srbije, Beograd) i Aleksandre Mokranjac Ljubavi Silvije Plat (Službeni glasnik, Beograd).

Knjiga Raščarani svet Jelene Lengold sastoji se od deset pripovedaka u kojima se gradi intimistički svet, obojen intelektualnom skepsom, evokacijom i potrebom za ljubavlju. Polazeći od modela klasično shvaćene priče, autorka je svojim pripovedanjem učinila dragoceni iskorak u savremenoj srpskoj prozi.


U Beogradu, 18. septembra 2017.
                        

Članovi Žirija:

Aleksandar Jovanović, predsednik
Petar V. Arbutina
Mileta Aćimović Ivkov