NOVI BROJ GODIŠNjAKA SVESKE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 35/2018

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 35/2018 (Godina XXXVII, sveska 35/2018).

Sadržaj:

Rukopisi

Ivo Andrić
Zapisi – Marselj, Nica, Ženeva 1927–1931
[Priredila Biljana Đorđević Mironja]

Ivo Andrić
Kartoteka II
[Priredila Marija Blagojević]

Sećanja

Dimitrije Diško Marić
Za knjigu koju vreme piše o Andriću

Dragoljub Mićunović
Fragmenti sećanja

Tumačenja

Ana Naumova
Pogranični pogled na pograničnog pisca

Milan S. Potrebić
Postupak psihološke karakterizacije tračigne junakinje u romanima Nečista krv i Na Drini ćuprija

Nataša Kovačević
Prokleta avlija i Servantesov Don Kihot: uporedna analiza i prilog jednom novom čitanju

Milica Kecojević
Odnos priče i života u Prokletoj avliji Ive Andrića

Magda Milikić
Andrićeva pripovetka „Put Alije Đerzeleza“ i narodna književnost


Čitajući Andrića

Davor Milićević
Andrić i srpska duhovna tradicija


U Andrićevom krugu

Vladimir Roganović
Ivo Andrić i Herceg Novi: identitet pejzaža

Zorica Nestrorović
Srpska književna zadruga i Ivo Andrić: o govoru i ćutanju

Zorica Hadžić
Plodna, a suzdržana saradnja ili Ivo Andrić i Matica srpska

Ljiljana Dragović
Milica Babić Andrić – prva dama naše kostimografije

Osvrti

Mileta Aćimović Ivkov
Andriću knjiga duboke odanosti

Vladislav Bajac
Odbrana i pretposlednji dani

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
U Andrićevim krugovima

Aleksandar Jovanović
Prostori iz kojih se sluti sve

Jelena Lengold
L'esprit de l'escalier

Pregled važnijih događaja od septembra 2017. do septembra 2018. godine

Obeležavanje 125 godina od rođenja Ive Andrića