Predstavljanje Drugog kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića, četvrtak, 6. jun 2019.

ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA

Sa zadovoljstvom Vas poziva da prisustvujete prikazivanju knjiga

Кritičkog izdanja dela Ive Andrića, Кolo 2, knj. 6–10 /
urednik Zorica Nestorović. – Beograd : Zadužbina Ive Andrića, 2018.

Кnj. 6 – Ivo Andrić, Pripovetke (1914–1941) – priredio doc. dr Milan Aleksić;
Кnj. 7 – Ivo Andrić, Pripovetke (1946–1948) – priredila prof. dr Zorica Nestorović;
Кnj. 8 – Ivo Andrić, Pripovetke (1949–1960) I – priredio msr Milan Potrebić;
Кnj. 9 – Ivo Andrić, Pripovetke (1949–1960) II – priredile dr Livija Ekmečić,
msr Marija Blagojević i prof. dr Zorica Nestorović;
Кnj. 10 – Ivo Andrić, Pripovetke (1961–1975) – priredila msr Milica Ćuković.

Govore

akademik Miro Vuksanović,
predsednik Uređivačkog odbora

dr Dragan Hamović,
posebni savetnik u Ministarstvu kulture i informisanja

prof. dr Zorica Nestorović,
rukovodilac Projekta i urednik

dr Žaneta Đukić Perišić,
član Uređivačkog odbora


Zadužbina Ive Andrića, Milutina Bojića 4, Beograd
Četvrtak, 6. jun 2019, u 12 časova

DSC 0755 DSC 0744

*Za fotografiju u većoj rezoluciji kliknite na sliku