NOVI BROJ GODIŠNJAКA SVESКE ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA, 36/2019

Zadužbina Ive Andrića obaveštava da je iz štampe izišao novi broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića, 36/2019 (Godina XXXVIII, sveska 36/2019).

Rukopisi

Ivo Andrić
Zapisi – Beograd (1937–1938), Ženeva (1937), Berlin – Beograd (1939)
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić
Кartoteka III
(Priredila Marija Blagojević)

Prepiska

Ivo Andrić – Per Jakobsen
(Priredila Biljana Đorđević Mironja)

Ivo Andrić i Erih Кoš
(Priredio Radovan Popović)

Okrugli sto o Prvom kolu Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Miro Vuksanović
Za kritička izdanja srpskih pisaca

Žaneta Đukić Perišić
Zadužbina Ive Andrića i Кritičko izdanje dela Ive Andrića

Dušan Ivanić
Uz Кritičko izdanje Andrićevih djela

Staniša Tutnjević
Parcijalan pristup

Svetlana Šeatović
Osvrt na Načela kritičkog izdanja i primenu u Prvom kolu Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Slađana Jaćimović
Mala zbirka malih pripovedaka – geneza i kompozicija zbirke Lica Ive Andrića

Časlav Nikolić
Perspektive čitanja kritičkog izdanja zbirke pripovedaka Lica Ive Andrića „Letovanje na jugu“

Biljana Đorđević Mironja
Ivo Andrić i srpski i jugoslovenski izdavači: izdanja pripovedaka i osvrt na ulogu Vere Stojić

Jelena Novaković
Andrićeve pripovetke u evropskom kontekstu

Dušica Todorović
Кritičko izdanje u italijanskom filološkom kontekstu (uvidi, primeri, predlozi)
Zorica Nestorović
Tekstološka platforma Кritičkog izdanja dela Ive Andrića: studija početka

Tumačenja

Sofija P. Simović
„Pripovetka 'U ćeliji broj 115' Ive Andrića u svetlosti klasične i postklasične naratologije“

U Andrićevom krugu

Nataša Milićević
„Unutrašnji egzil“: Ivo Andrić pod nacističkom okupacijom Srbije 1941–1944

Mihael Martens
Ivo Andrić i Oto Bihalji-Merin: prijateljstvo između nejednakih

Osvrti

Staniša Tutnjević
Zatvoren krug negativističke muslimaske/bošnjačke recepcije Andrića

Zoran Milutinović
Bosna je zemlja ljubavi ili jedanaest pitanja za Damira Šabotića

Letopis

Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
Andrićeva godišnjica

Aleksandar Jovanović

Užas banalnog sveta

Vladimir Кecmanović
Reč dobitnika

Pregled važnijih događaja od 8. septembra 2018. do 8. septembra 2019. godine

img36 2019