Odluka o Andrićevoj nagradi

Br. 1923 / 23. 09. 2020.


Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovetku, ciklus, odnosno zbirku pripovedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.

Žiri Andrićeve nagrade, u sastavu: prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik, dr Marko Nedić i prof. dr Petar Pijanović, članovi, detaljno razmotrivši zbirke pripovedaka i priče objavljene u periodici 2019. godine, na završnoj sednici održanoj 23. septembra 2020. godine u Zadužbini Ive Andrića, jednoglasno je doneo


O D L U К U

da se Andrićeva nagrada za 2019. godinu dodeli Anđelku Anušiću za zbirku pripovedaka Legenda o v(j)etrom vijanima (Udruženje književnika Republike Srpske, Banja Luka).

U najužem izboru bila je i knjiga Milana Todorova Telefonski imenik mrtvih pretplatnika (Arhipelag, Beograd).

Zbirka pripovedaka Legenda o v(j)etrom vijanima Anđelka Anušića umetnički sugestivno daje čitav niz ljudskih sudbina, izglobljenih iz svog zavičaja i svojih života, v(j)etrom vijanih između izgubljenosti i neprihvaćenosti. Posebna vrednost ove zbirke jeste jezik koji čuva sve prostorne i vremenske slojeve u kojem žive njegovi junaci: u leksici i sintaksi čuva se njihovo pamćenje, ali i pamćenje naše književnosti i kulture.

U Beogradu, 23. septembra 2020. godine


Članovi Žirija

____________________________
Prof. dr Aleksandar Jovanović, predsednik
______________
Dr Marko Nedić
_______________________
Prof. dr Petar Pijanović