Izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića

Upravni odbor Zadužbine Ive Andrića, na sednici od 13. aprila 2021. godine, jednoglasno je prihvatio odluku Кonkursne komisije za izbor upravnika Zadužbine Ive Andrića da se, u skladu sa Statutom Zadužbine, za upravnika Zadužbine Ive Andrića, za mandatni period od 4 (četiri) godine, imenuje dr Maja Radonić koja će stupiti na dužnost 10. juna 2021. godine, po odlasku u penziju upravnika dr Žanete Đukić Perišić.