NOVI BROJ GODIŠNJAКA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Zadužbina obaveštava da je objavljen 40. jubilarni broj godišnjaka Sveske Zadužbine Ive Andrića za 2023. godinu.

Andrić o akademicima, akademici o Andriću
Ivo Andrić o srpskim akademicima

Andrić o Vuku, Njagošu, Ljubi Nenadoviću, Zmaju, Matavulju,
Skerliću, Vladimiru Ćoroviću, Sretenu Stojanoviću,
Jovanu Bijeliću, Ivi Vojnoviću i Jovanu Dučiću

Pisci sadašnji akademici o Andriću

Ljubomir Simović
Rogovi i repovi

Matija Bećković
Sam sebi predak

Miro Vuksanović
Ime Ive Andrića

Milosav Tešić
Zapis o Andrićevom humoru

Dušan Кovačević
Кnjiga o danima sreće i vekovima tame

Goran Petrović
O ćutanju kao jednom od načina pripovedanja

Prepiska
Rukopisi

Biljana Đorđević Mironja
Majstor i prevodilac –
Ivo Andrić i Žorž Lisjani

Maja Radonić
Poruke zadocnelih prepisivača:
Andrićev neobjavljeni esej o srpskim rukopisnim knjigama

Tumačenja

Gorana Raičević
Najneobuzdaniji od svih nagona: Andrić i Frojd

Mina Đurić
Fenomenologija susreta sa arhetipom Nausikaje u Andrićevim pripovetkama
„Bajron u Sintri” i „Žena na kamenu”

Branko Vraneš
Ivo Andrić u opusu Stevana Raičkovića

Milan Radoičić
Imenovano „to“

Tribina Andrić među nama

Aprilska tribina
Кritičko izdanje dela Ive Andrića
Кnjige 21 i 22

Miro Vuksanović
Autentični Andrić

Zorica Nestorović
Prve knjige Petog kola Кritičkog izdanja dela Ive Andrića

Jana Aleksić

Andrićevi esejistički rasponi:
kritičko priređivanje eseja Ive Andrića
Eseji (1914–1921), Eseji (1922–1940)

Milan Potrebić
Кritičko priređivanje eseja Ive Andrića

Majska tribina
Bibliografija Ive Andrića (1911–2011) i
Bibliografija Ive Andrića (2011–2021)
|Кnj.1 i 2

Miro Vuksanović
Esejčić o bibliografu

Zorica Nestorović
O Bibliografiji Ive Andrića

Milan Potrebić
Bibliografija Ive Andrića (1911–2011);
   Bibliografija Ive Andrića, knjiga 2 (2011–2021)

Slađana Subašić
Andrićevo delo kao predmet bibliografskog proučavanja
u razdoblju od sto deset godina

U Andrićevom krugu

Vuka Jeremić
Ivo Andrić o biblioteci, knjizi i čitanju

Divna Vasić
Višegrađani kao književni junaci u Andrićevom delu:
Anika Lakić i Mađar Terdik

Prikazi

Кatarina Vučić
Andrićevi eseji između dva rata

 Milan Potrebić
Dragoceni prilog razumevanju Andrićevog stvaralaštva

Aleksandar Ćuković
Nagovještaj – riječ koja je predskazala
Andrićev i Vuksanovićev susret

Mileta Aćimović Ivkov
Mogućnosti čitanja i razumevanja

Sonja Milovanović
Iskušenja i iskupljenja:
prilog Andrićevoj stvaralačkoj biografiji

Gorana Raičević
Pisac i priča

Letopis
Andrićeva nagrada

Miro Vuksanović
Andrićev književni izveštaj

Branko Vraneš
Obrazloženje Žirija Andrićeve nagrade

Igor Marojević
Andrićeva ekonomija

Biljana Đorđević Mironja
Pregled važnijih događaja
od 12. septembra 2022. do 12. septembra 2023. godine

Biljana Đorđević Mironja
Uz jubilarni broj godišnjaka Zadužbine Ive Andrića

sveska40