SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O KONSTITUISANJU NOVOG UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZADUŽBINE IVE ANDRIĆA

Zadužbina Ive Andrića saopštava da je konstituisan novi Upravni odbor na
period od četiri godine – od 10. juna 2024. do 10. juna 2028. Na osnovu Odluke
Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o izboru članova
Upravnog odbora Zadužbine Ive Andrića, imenovani su akademik Zlata
Bojović, akademik Dušan Kovačević, akademik Miro Vuksanović, dopisni
član SANU Ljubinko Radenković i dr Bojan Bugarčić.

Na Prvoj, konstitutivnoj sednici održanoj 31. maja 2024, za predsednika
Upravnog odbora ponovo je jednoglasno izabran akademik Miro Vuksanović,
zbog dugogodišnjeg efikasnog, energičnog i velikodušnog rada i visokog
doprinosa aktivnostima Zadužbine – najpre u svojstvu člana Upravnog odbora
Zadužbine, a potom i kao višegodišnjeg predsednika toga upravljačkog tela –
koji se odlikuje metodom i redom i zbog kojeg je ona postala veoma vidljiva u
srpskoj i regionalnim kulturama, kao i na mapi svetskih izdavača.
Tom prilikom je za potpredsednika za pravna i finansijska pitanja, kao
najpozvaniji za te oblasti rada, jednoglasno izabran dr Bojan Bugarčić, inače
upravnik poslova SANU.

Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Srpske akademije nauka i umetnosti o
imenovanju članova Nadzornog odbora Zadužbine Ive Andrića, na period od
četiri godine – od 10. juna 2024. do 10. juna 2028 – izabrane su diplomirani
ekonomista Tamara Radaković, inače rukovodilac Sektora za računovodstvene
i finansijske poslove u SANU, pomoćnik rukovodioca toga Sektora
diplomirani ekonomista Mila Milivojević i diplomirani pravnik u SANU
Dragana Radosavljević. Nadzorni odbor je na svojoj Prvoj, konstitutivnoj
sednici održanoj 31. maja 2024, za svoju predsednicu jednoglasno izabrao
gospođu Tamaru Radaković.
U Zadužbini Ive Andrića, 3. juna 2024. godine